Renholdelse af fortove og stier

Grundejerens forpligtelser med hensyn til renhold omfatter følgende elementer ved og i fortovene og stierne langs ens ejendom:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier
  • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Renholdsforpligtelserne for offentlige veje omfatter fortovs- og stiarealer langs ens ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen og ud til 10 m fra matrikelskel. Fortove og stier er defineret som alle arealer til gående, heraf grusbagkanten i fortovet, gang- eller fællesstier, samt eventuelt grusstier og grusfortove. Ved private fællesveje går forpligtelserne ud til vejmidten.

Du kan læse mere om lovgrundlaget for grundejerforpligtelser i ”Regulativ for grundejerforpligtelser”.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider