Grundejerforpligtelser

Grundejere langs offentlige veje og private fællesveje har pligt til at sørge for, at deres beplantning ikke er til gene for brugen af fortove og stier, samt udføre renhold og vinterbekæmpelse langs deres ejendomme.

Du kan læse mere om grundejerforpligtelserne i Rødovre Kommune under ”Regulativ for grundejerforpligtelser”.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider