Vinterbekæmpelse for grundejere

Ved vintervejr skal grundejerne snerydde og foranstalte mod glatføre snarest muligt efter snefald og når glatføre indtræder.

Rydningspligten ved snefald, samt glatførebekæmpelse, omfatter strækningen langs egen ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen, samt omkring brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering, der findes på strækningen. 

Grundejere skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortove, torve og pladser, som ligger indenfor 10 m fra matrikelskel, såfremt det ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen. 

Uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejeren pligt til at rydde trapper til egen ejendom for sne. 

Glatførebekæmpelse skal udføres med vejsalt, saltlage med minimumblandingsforholdet 1:4, grus eller med kemiske tømidler, som er godkendt til glatførebekæmpelse. 

Grundejere ved private fællesveje har også pligt til at rydde kørebanen udfor deres matrikel ud til vejmidten. Du kan læse mere om lovgrundlaget for grundejerforpligtelser i ”Regulativ for grundejerforpligtelser”.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider