Træbeskæring

Oplysninger om hvordan du beskærer træer, buske og hække, så de ikke er til gene for færdslen.

Beskæring af træer, buske og hække

Grene på træer, buske og hække må ikke være til gene for færdslen.

Af hensyn til trafiksikkerheden skal planter og træer på grunde langs veje, fortove og stier beskæres, som det fremgår af skitsen nedenfor. Den korrekte beskæring skal sikre den nødvendige plads til biler, cykler, fodgængere, barnevogne og kørestole.

Beskæring af beplantningen (hegn, hæk, buske, træer med videre) på private arealer

Hvis hække og anden beplantning ikke beskæres i overensstemmelse med den viste skitse, og hvis beplantningen skønnes til gene for færdslen eller vedligeholdelsen af vejen, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning, efter skriftlig henvendelse med angivelse af tidsfrist.

Ifølge hegnsloven skal hegn mod vej opsættes helt på egen grund og holdes indenfor skellinie. En grundejer, som ønsker at opsætte levende hegn mod vej, skal derfor sætte dette i en vis afstand (ca. 30 cm) fra vejskel.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider