Snerydning

Her kan du se hvordan Rødovre Kommune rydder sne, salter og gruser på de offentlige veje.

Snerydning i Rødovre Kommune

Her kan du se hvordan Rødovre Kommune rydder sne, salter og gruser på de offentlige kommuneveje.

Kommunens vinterberedskab er opdelt i lavt og normalt beredskab, som er aktivt mellem den 1. november og 1. april. Normalt vinterberedskab med fuld bemanding er aktivt mellem den 1. december og 15. marts. Uden for denne periode kører kommune med lavt beredskab, hvor der ikke er en fast rådighedsvagt for driftsmandskabet udenfor almindelig arbejdstid. 

Grundejerne har pligt til at snerydde og glatførebekæmpe på fortove og stier langs deres ejendomme. 

Efter kommunens overtagelse af de gamle amtsveje, har grundejerne ved disse veje nu samme forpligtelse til at holde fortovet rent ud for egen ejendom, som kommunens øvrige grundejere har. 

Signatur på kortet

Kommunens veje og stier er opdelt i primære strækninger (rød) og sekundære strækninger (grøn). Primære strækninger er kommuneveje, stier og pladser hvor der ryddes sne og glatførebekæmpes både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Sekundære strækninger er kommuneveje, stier og pladser, hvor der normalt ryddes sne og glatførebekæmpes indenfor normal arbejdstid.

Rødovre Kommune henviser til, at biler ikke parkeres så det besværliggøre snerydningen, samt at der ikke parkere tæt på bump.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider