Vejprojekter

Rødovre Kommune er vejmyndighed for kommuneveje og private fællesveje. Vejdirektoratet er vejmyndighed for Motorring 3, som er statsvej.

Trafik og vej

Rødovre Kommunes vejnet omfatter, ud over kommuneveje, også private fællesveje og statsveje.

Rødovre Kommune er vejmyndighed for både kommunevejene og de private fællesveje. Der er cirka 90 km. kommunevej som vedligeholdes og renholdes af Rødovre Kommune. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. vej- og fortovsbelægninger, skiltning, inventar (herunder bænke) og signalanlæg.
De cirka 19 km privat fællesvej, vedligeholdes af grundejerne ved vejen.

Motorring 3 er statsvej, og det er Vejdirektoratet der er vejmyndighed for denne. Således skal spørgsmål vedrørende trafikken, vedligeholdelse af Motorring 3 mv. rettes til Vejdirektoratet på telefon 72 44 33 33.  

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider