Ekspropriation til stationsplads til Rødovre Nord Letbanestation

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Vej og trafik

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune besluttede den 28. april 2020 at indlede ekspropriation til anlæggelse af stationsplads til letbanestationen Rødovre Nord, jf. lov om offentlige veje m.v. kap. 10 med henblik på at erhverve de arealer og rettigheder, der er nødvendige for at anlægge en stationsplads til den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej. På pladsen skal der anlægges bil- og cykelparkering og adgang for fodgængere fra Slotsherrensvej, samt busperron til af- og påstigning af buspassagerer.

Ekspropriationen vil have betydning for følgende ejendom:

  • Matr.nr. 1e Islev By, Islev

Åstedsforretning begynder den 9. September 2021, ved Slotsherrensvej 400, 2610 Rødovre

De berørte ejere af ejendommen er indvarslet personligt via E-boks.
Kommunen har i vejlovens § 96 hjemmel til at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder.
Ekspropriationen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i vejlovens kapitel 10.


Offentliggørelsen tjener til underretning for enhver anden, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ekspropriationsplaner med arealfortegnelse vil på grund af omstændighederne, vedr. Covid-19 ikke være tilgængelig i fysisk form. Det vil i stedet være muligt at tilgå dokumenterne i digital form på link fra tirsdag den. 29. juni 2021

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Rødovre Kommunes kontaktperson: Hans Georg Hybschmann, tlf. 36 37 72 32, send mail via Digital Post Att: Hans Georg Hybschmanne.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider