Erhvervsrådet i Rødovre

Erhvervsrådet er det formelle samarbejdsforum mellem erhvervslivet og Kommunalbestyrelsen i Rødovre.