Erhvervsrådet

Erhvervsrådet er stedet, hvor politikerne får indtryk, nye ideer og tilbagemeldinger om erhvervspolitikken i kommunen.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Erhvervsservice

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Rødovre Erhvervsråd

Erhvervsrådet er samarbejdsforummet mellem erhvervslivet og Kommunalbestyrelsen. Her får politikerne indtryk, ideer og tilbagemeldinger om erhvervspolitikken. Det er også her, hvor det lokale erhvervsliv tager stilling til nye initiativer fra kommunen og fremsætter ønsker og krav til erhvervspolitikken. Rådet er høringsberettiget og skal derfor tages med på råd i erhvervspolitiske beslutninger.

Rødovre Erhvervsråd er sammensat af tre politikere, tre fra arbejdsmarkedets parter og fem erhvervsfolk, hvoraf de to repræsenterer Rødovre Erhvervsforening. Borgmester Britt Jensen er formand for Erhvervsrådet og Gurpaul Singh Rehal formand for Rødovre Erhvervsforening er næstformand.

Kommunaldirektør Henrik Abildtrup er fast deltager i Erhvervsrådets møder og sikrer, at Erhvervsrådets synspunkter implementeres i administrationen. Erhvervskoordinator Frederik Springborg er sekretær for Erhvervsrådet. Teknisk direktør Poul Jepsen deltager som observatør.

Erhvervspris i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune oprettede i 2015 i samarbejde med Rødovre Erhvervsforening og Rødovre Centrum en erhvervspris. Prisen uddeles i efteråret og gives til en virksomhed, der udmærker sig på særlig vis, for eksempel ved at gøre en særlig indsats for lokalområdet eller miljøet, ved at være særlig nytænkende eller ved at have haft markant vækst.

Prisen består udover æren af et kunststykke, der kan variere fra år til år.

Rødovre Kommunes Erhvervsservice

Erhvervskonsulent Gitte Junker Andersen i Erhvervskontoret i Teknisk Forvaltning er sammen med erhvervskoordinator Frederik Springborg kontaktperson for iværksættere og virksomheder. Du er altid velkommen til at kontakte dem, hvis du ønsker vejleding og hjælp.

Rødovre Kommune samarbejder med Erhvervshuset Hovedstaden, som er et tilbud til virksomheder i hovedstadsregionen og dermed en del af den lokale service til virksomhederne. Erhvervshuset Hovedstaden vejleder uvildigt iværksættere og virksomheder om hvordan, man kan nå sine mål – som f.eks. at skabe mere omsætning, eksportere og nye ansættelser. 

Erhvervsrådets adresse

Rødovre Kommune
Att. erhvervskoordinator Frederik Springborg
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 72 45
Fax: 36 37 77 72
Send e-mail via Digital Post

Erhvervskontorets adresse:

Rødovre Kommune
Att. erhvervskonsulent Gitte Junker Andersen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 72 07
Fax: 36 37 77 72
Send e-mail via Digital Post Att. Gitte Junker Andersen

Erhvervshuset Hovedstaden:

Gribskovvej 4
2100 København Ø
Tlf.: 30 10 80 80
E-mail: info@remove-this.ehhs.dk 

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider