Pædagogens karriereveje

Som pædagog i et dagtilbud i Rødovre, er der flere karriereveje du kan gå:

  • Der er både mindre og større dagtilbud for dig, der vil arbejde som vuggestue- eller børnehavepædagog. Har du kompetencer inden for det specialiserede område, har Rødovre et team af pædagogiske ressourcepædagoger (PRT), som arbejder understøttende i kommunens 20 dagtilbud under dagtilbudsloven §4, ligesom vi også har dagtilbud med specialpædagogiske grupper, hvilket er et tilbud for børn, der kan have neuropsykologiske forstyrrelser såsom følelsesmæssige umodenhed, motoriske uro, diagnoser inden for autismespektrum forstyrrelserne ect. Børnene kan blive visiteret hertil, fordi de har brug for mindre læringsmiljø og et tæt tværfagligt samarbejde for at sikre deres trivsel og udvikling.
  • Som pædagog på dagtilbudsområdet i Rødovre kommune kan man søge om efter- og videreuddannelse. Flere pædagoger i Rødovre har taget diplommodul som Faglige fyrtårn. Andre har uddannet sig som fx sprogpædagog, processtyrer i Rødovres LTU-model (Læring, trivsel og udvikling) m.m.
  • Er du optaget af arbejdsmiljø og arbejdsforhold på din arbejdsplads, arbejdes der i Rødovres dagtilbud med MED-udvalg bestående af TR, AMR og ledelse. Hvis man vælges, som TR eller AMR er der uddannelsesforløb knyttet til opgaven.
  • Måske har du som pædagog mærket interessen for ledelse. I Rødovre Kommune er der ledelsesteam på alle dagtilbud, da nærværende faglig ledelse er centralt for at lykkes med at skabe højkvalitetsdagtilbud. Du vil indgå i et netværk med fire andre dagtilbudsledere. Netværket kommer til at fungere som dit professionelle ledelsesfaglige læringsfællesskab. Et læringsfællesskab som vi prioriterer at udvikle, så alle facetter af ledelsesopgaven kan italesættes og lyttes til. Det gør vi, fordi dagtilbudslederens arbejdsmiljø er centralt for, at vi lykkes med at skabe det gode børneliv. I løbet af et år har der tid til faglige udviklingssamtaler, men du kan også hente en masse sparring fra vores dygtige og tilgængelige konsulenter på Rådhuset. Og står du overfor at skulle rekruttere pædagoger, så har vi HR-konsulenter, der kan understøtte dig i det.
  • Vi arbejder målrettet med at tage godt imod vores nye medarbejdere, så vi har et introduktionsprogram klar til dig, når du starter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider