Pædagog

Pædagog i dagtilbud

I Rødovre kommune stræber vi efter at skabe højkvalitetsdagtilbud, fordi vi vil skabe de allerbedste rammer for børnene, der kan sikre dem den bedst mulige start i livet. Den styrkede pædagogiske læreplan er vores fundament, som understøtter dagtilbuddenes arbejde med hele tiden at sikre høj kvalitet.

Når du som pædagog i Rødovre arbejder med børn i alderen fra1-6 år, får du en særlig betydning i mange børns første leveår, og dermed giver du dem en god start på livet. Du er med til at sikre trivsel, dannelse, understøtte læring og tryghed hos børn, der hver dag er i vores i 21 dagtilbud.

Vores organisering sikrer, at du som pædagog og dagtilbudsleder vil opleve, at du er tæt på ledelsen og er en del af stærke faglige miljøer.

’I Rødovre Kommune har vi organiseret os, så der ikke er langt fra dig som pædagog til ledelsen samt dagtilbudslederne til Børne- og Kulturforvaltningen. Vi har ikke område- eller klyngeledelse, og derfor har du let adgang til forvaltningen og medindflydelse på den retning, som Dagtilbudsområdet arbejder frem mod. På Dagtilbudsområdet arbejder vi således hele tiden for at blive et fælles VI i stedet for Os og Dem. Vi har en tillidsbaseret kultur, hvor vi værner og passer godt på det gode arbejdsmiljø, som vi har opbygget i gennem årene”- Børne- og Kulturforvaltningen.

Vi har to helt centrale nøglebegreber i vores arbejde, som du vil opleve i den pædagogiske praksis, når vi sammen skal skabe højkvalitetsdagtilbud der hviler på den styrkede læreplan:

  • Vores pædagogiske læringsmiljøer
    • Det pædagogiske læringsmiljø skal altid tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskaber, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger - Fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Det betyder, at vi yder vores bedste for, at alle børn har varierede dage med mulighed for fordybelse og leg i fællesskab med andre.
  • Vores evaluerings- og refleksionskultur
    • I alle Rødovres dagtilbud arbejdes der på at skabe en refleksions- og evalueringskultur, som skal sikre, at den pædagogiske praksis løbende justeres så læringsmiljøet understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det betyder, at vi investerer i de processer som giver os mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis. Det betyder også, at vi har fokus på, hvordan vi kan sammensætte læringsmiljøer der stimulerer lige netop den børnegruppe som det enkelte dagtilbud har på et givent tidspunkt.

Pædagog i Rødovre

Det er godt at være pædagog i Rødovre kommunes dagtilbud, fordi der er et stort fokus på det gode børneliv, på projekter og aktiviteter på tværs af dagtilbud samt nærværende ledelse, der er tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. Ønsker du at arbejde systematisk med børneperspektivet, kan et job i et dagtilbud i Rødovre være noget for dig. Har du særlige viden, erfaringer og pædagogisk faglighed, som du kan omsætte til praksis og berige børnene med, kan du måske finde det rette sted i et af Rødovres dagtilbud, som har en særlig profil eller certificering inden for fx idræt, sprog og natur. Flere af kommunes dagtilbud har fokus på leg og bevægelse og har gennemført DGI-forløb for hele personalegruppen. Andre dagtilbud har Friluftsrådets ”Grønne flag”.

I Rødovre kommune er der gode kulturelle tilbud til dagtilbuddene, som giver særlige muligheder i det pædagogiske arbejde med børnene. Rødovre kommunes bibliotek er placeret to steder i kommunen, og har mange gode tilbud rettet imod dagtilbuddene. Der er en årlig børnefestival ved Rådhuset, og tilbud om teater- biograf- og musikoplevelser for alle børn i dagtilbud. Hvert år ser de femårige en forestilling på Det Kongelige Teater. 

I venstre menu kan du læse om, hvordan det er at arbejde som pædagog i et par af vores dagtilbud.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider