Socialpædagog

Vi sørger for at skabe en meningsfuld hverdag for borgeren

’’Vores arbejde som socialpædagoger er vigtigt, da de borgere, der bor her ikke kan fungere i eget hjem, og de ville være meget ensomme uden os pædagoger i deres dagligdag, og deres medbeboere i bofælleskabet. Vores borgere har derfor brug for os til at strukturere deres hverdag, så de får en meningsfuld hverdag og en øget livskvalitet. Det giver vi dem ved, at vi tager med på ture ud af huset, sørger for at de kommer til lægen eller at vi trækker noget luft med dem, når vi ofte bruger Damhusengen, der er vores baghave. Når vi skaber struktur i borgerens hverdag, så sikrer vi os, at vi er flere medarbejdere, der kan komme rundt om borgeren, og give dem den hjælp de har behov for. Vi planlægger vores dage, og det smitter af på borgerne, når der er styr på tingene, og at vi signalerer et roligt kropssprog, trods det at vores hverdage sjældent af helt ens.’’

Hvordan udvikler du dig?

’’Der er en grund til, at vi er mange, der har været her i mange år, og det er fordi, at der en anerkendende tone her i vores afdeling, hvor vi medarbejdere oplever, at vi bliver værdsat af ledelsen. Vi er også ofte på kursus, og du får derfor mulighed for at sammensætte din faglighed, og dermed indgå i et tværfagligt team, hvor vi sparrer og trækker på hinandens viden. Jeg startede som uddannet social- og sundhedsassistent og læste til socialpædagog. Nu fungerer jeg som Sundhedskoordinator og Seksualvejleder, fordi jeg er blevet tilbudt uddannelser og kurser løbende, og jeg har derfor nu en ny funktion hos borgerne. Det er nok også en af årsagerne til, at jeg er blevet her så længe i Sociale Indsatser, fortæller Sabrinna, der har været ansat i 6 år.’’

Vores gode arbejdsmiljø skaber rig mulighed for sparring 

”I Rødovre Kommune er der plads til at man som medarbejder får ansvar – vi arbejder i medstyrende teams, det betyder, at vi har stor indflydelse i dagligdagen, når der skal træffes beslutninger og planlægges. Det jeg særligt kan lide ved mit arbejde som socialpædagog er, at vi løfter i flok og at vi løser opgaverne sammen og det giver mulighed for og tid til sparring kollegaer i mellem. Ledelsen har fokus på det sociale fungerer, da de gode relationer sikrer at vi samarbejder bedre med hinanden og det gør det samtidig nemmere at søge hjælp på tværs af funktioner.”

Vi har indflydelse og bliver hørt

Vi har også stor fleksibilitet og indflydelse på vores arbejdstider og vagtplan, så jeg kan både arbejde i dagvagt eller aftenvagt alt efter hvad der passer mig, og hvis det ikke lige passer, kan jeg sikkert bytte min vagt med en kollega. Det medvirker til at mit familieliv også kan fungere, og man har tid til at ses med sine børn. Fleksibiliteten giver også mulighed for forskellige arbejdsopgaver afhængigt af hvornår man er på arbejde”, fortæller Kate, der har været ansat i 8 år.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider