Ældreministeren besøgte Plejehjemmet Ørbygård

17/08-2023

Borgmester Britt Jensen tog imod, da ældreminister Mette Kierkgaard besøgte Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre. De to drøftede blandt andet den måde, omverdenen er involveret i hverdagen på Rødovres plejehjem og den høje grad af selvbestemmelse på plejehjemmene.

”Ældreområdet er højt prioriteret i Rødovre. Vi vil være helt i front, og det indebærer i sagens natur, at vi prioriterer området, men vores tilgang er også helt afgørende. Vores plejehjem har en høj grad af selvbestemmelse, og omverdenen er på mange måder involveret i hverdagen på plejehjemmene. Det havde jeg en meget værdifuld dialog med ministeren om,” siger Britt Jensen.

Plejehjemmet Ørbygård involverer omverdenen på flere måder med blandt andet cafeer og aktiviteter, som andre end beboerne kan deltage i. Det betyder, at der er mange aktiviteter og muligheder, som skaber liv i hverdagen på plejehjemmet. Desuden betyder den høje grad af selvbestemmelse, at for eksempel indretningen hænger godt sammen med beboernes ønsker.

”Vi skal skabe en hverdag, som rammer beboernes behov og ønsker bedst muligt, og erfaringerne viser, at vores tilgang kan netop det. Vi skaber gode hjem for de ældre, og som jeg hører Mette Kierkgaard, så er det også den retning, hun gerne ser på ældreområdet. Derfor håber jeg, at hun har fået god og brugbar viden med hjem fra besøget,” siger Britt Jensen.

Hun brugte også besøget til at fortælle ministeren om ældreområdet i Rødovre Kommune og arbejdet med at realisere Kommunalbestyrelsens ambitioner om at være i front på ældreområdet. Blandt andet er Rødovre langt i arbejdet med projektet ”Når I skal ind i mit hjem” i hjemmeplejen. Projektet er båret af et stort arbejde med at indhente viden fra de ældre selv om deres ønsker, når hjemmeplejen kommer på besøg. Desuden er der lagt vægt på at give medarbejderne stor indflydelse på arbejdet med at gøre de ældres ønsker til virkelighed til glæde for både de ældre og medarbejderne.

Britt Jensen fortalte også om den plan for kvalitet på plejehjemmene, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, herunder arbejdet med at sætte det enkelte menneske i centrum ud fra overbevisningen om, at ethvert menneske er enestående og skal behandles som sådan.

”Dialogen med ældreministeren er utrolig værdifuld. Både fordi vi kan give et indblik i, hvordan vi arbejder, og hvad der skal til for at kunne levere den velfærd, vi alle ønsker i Danmark. Og fordi vi får en bedre føling med den retning, regeringen ser for området. Og så er det jo glædeligt at høre, at vores syn på området flugter godt med hinanden,” siger Britt Jensen.

Ældreminister Mette Kierkgaard kvitterede positivt for de input hun fik undervejs på besøget, hvor hun også talte med flere af beboerne på plejehjemmet.