Borgere inviteres med i nyt klimaudvalg

11/05-2021

Rødovre Kommune søger lige nu borgere, der vil være med til at rykke på den grønne omstilling og engagere resten af lokalsamfundet. Borgerne kommer til at sidde med i et nyt klimaudvalg side om side med bl.a. de valgte politikere.


Rødovre Kommune vil være blandt de mest ambitiøse på miljø- og klimaområdet. Derfor har kommunen nedsat et nyt udvalg, som får en vigtig rolle i den grønne omstilling lokalt.


”Klimakampen er nok den vigtigste kamp i vores tid. Det handler ganske enkelt om klodens overlevelse og helt konkret om hvilke forhold, vi vil give videre til vores børn og børnebørn. Vi går forrest i den grønne omstilling i Rødovre, og derfor tager vi alle midler i brug. Vi har brug for alle gode kræfter og forslag”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.


Det er en politisk nyskabelse i Rødovre, at man opretter et særligt udvalg, som er sammensat af borgervalgte politikere i kommunalbestyrelsen og så borgere og virksomheder, som ikke er direkte valgt. Det kan lade sig gøre som et såkaldt §17, stk. 4-udvalg.


”Det er en kæmpe styrke, at vi kan lave sådan et udvalg, hvor alle kommer med hver deres bidrag. Jeg er sikker på, at det kan skabe endnu mere energi og gejst omkring vores fælles kamp. Det nye udvalg får en vigtig rolle i forbindelse med at leve de grønne ambitioner ud i livet og skabe lokal forankring. Det er vigtigt, at hele lokalsamfundet bliver inddraget”, siger Jan Kongebro.


Rødovre Kommune har i en lang årrække arbejdet målrettet med at reducere CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed. Siden 2014 er CO2-udledningen faldet med hele 44 procent.


Rødovre Kommune har sat langsigtede mål for klimaindsatsen med Rødovrestrategien og med deltagelsen i DK2020. Det betyder, at kommunen skal udarbejde en meget ambitiøs klimahandleplan med CO2-reduktion i Rødovre som lokalsamfund i 2030 på 70 procent og helt CO2-neutral i 2050.


Det nye udvalg skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan blive mere bæredygtig. Udvalget får også til opgave at lave et konkret samarbejde med lokalsamfundet i Rødovre, erhvervslivet og organisationer, som kan være med til at gøre Rødovre mere bæredygtig. Rødovre Kommune søger fem borgere til det nye udvalg, som bliver udvalgt efter ansøgning.


Fakta: Sådan sammensættes det nye udvalg


  • Udvalget får 16 medlemmer, som repræsenterer en bred vifte af aktører i Rødovre
  • 4 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
  • 3 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv
  • 2 repræsentanter fra den almene sektor
  • 2 repræsentanter fra Agenda 21-gruppen
  • 5 borgere, hvoraf mindst to er teenagere.