Bred aftale om Rødovres budget for 2023

11/09-2022

Rødovre Kommunes budget for 2023 er på plads efter vanskelige forhandlinger, og der er tale om en bred aftale med alle partier i kommunalbestyrelsen. Krisen i verdensøkonomien sætter et tydeligt aftryk og har tvunget Kommunalbestyrelsen til at finde besparelser på alle områder, men der er også lyspunkter.

”Den økonomiske krise, stigende priser og mangel på arbejdskraft betyder, at vi er tvunget til at finde besparelser for knapt 40 mio. kr. Det er et stort beløb i en kommune som Rødovre. Derfor har vi skullet finde penge på alle områder i kommunen. Det er ikke let, og jeg vil gerne kvittere for den grundighed og den ansvarlighed, som partierne i kommunalbestyrelsen har lagt i arbejdet med at finde løsninger, som er rimelige for alle,” siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre.

Med budgetaftalen har partierne bag sikret Rødovre det bedst mulige grundlag for at komme gennem krisen uden, at problemerne vokser sig endnu større. 

”Vi vil ikke skubbe problemerne foran os. Det var den linje, der i 80erne førte til voldsomme besparelser på skoler, ældreområdet og mange andre steder, hvor det ramte store grupper af svage og udsatte. Den situation skal vi aldrig ende i igen, og det er aftalen et solidt værn mod,” siger Britt Jensen.

Besparelser på alle områder i kommunen

For at få budgettet for næste år til at hænge sammen var det nødvendigt at finde besparelser for i alt 38,8 mio. kr. Pengene er fundet ved små og store besparelser på hele budgettet og dermed alle områder i kommunen. På den måde er mange af besparelserne holdt på små beløb, ligesom mange af besparelserne er løst på en måde, hvor kvaliteten fastholdes og i enkelte tilfælde endda løftes.

”På mange områder har vi fundet besparelser, som ikke har negative konsekvenser for den enkelte. For eksempel skubber vi nogle bygge- og anlægsprojekter og fokuserer på det mest nødvendige. Vi samler også tilbud til psykisk sårbare og skaber bedre rammer samtidig med, at vi sparer husleje,” siger Britt Jensen.

Alligevel er der en fælles erkendelse mellem aftalepartierne af, at besparelserne vil kunne mærkes, selv om der er lagt mange kræfter i at finde de bedst mulige løsninger.

”Mange er glade for de tilbud, vi har i kommunen. Derfor er det også uundgåeligt, at nogen bliver kede af det, når alle områder er berørt af besparelser. Lyset i mørket er, at den stærke økonomi, som kommunen har opbygget gennem mange år, skærmer os mod at skulle skære dybere, som vi har set i andre kommuner. Det ændrer ikke på, at omlægningerne har stor betydning for dem, der bliver berørt, men jeg håber på forståelse for, at besparelserne er spredt så meget som muligt for at lande så skånsomt som muligt” siger Britt Jensen.

Besparelser afværget med bred aftale

Med den brede aftale har det også været muligt at styre uden om nogle af de mest vidtrækkende besparelser i det forslag fra forvaltningen, som politikerne har forhandlet ud fra. Det drejer sig bl.a. om: 

 • Besparelser på vuggestuetaksten for frokostordningen er sløjfet, og den bevares dermed i sin nuværende form.
 • Forslaget om at holde sommerlukket i SFO er skrinlagt.
 • Det daglige bad og den årlige hovedrengøring til kommunens ældre fastholdes.
 • Ud over det eksisterende etableres der yderligere to voksenordning i skolerne og fremskudt familiebehandling i almenmiljøet i folkeskolerne på baggrund af anbefalinger i en rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som blev præsenteret tidligere i år.

Højt velfærdsniveau fastholdes

Aftalen sikrer også, at den velfærd, som borgerne kender på mange områder, forbliver den samme. Det gælder blandt andet følgende:

 • Budgetterne på de store velfærdsområder følger med befolkningsudviklingen. Det betyder, at når der bliver flere ældre, børn eller skoleelever, så er der også økonomi til at løfte opgaven.
 • Klasseloftet på 24 elever i skolerne gennemføres over de kommende år som planlagt.
 • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne fastholdes.

Der bliver også investeret i de svageste børn og unge:

 • Specialcentrenes økonomi er rettet op til gavn for nogle af de mest sårbare børn og unge.
 • Der er tilført medarbejdere til Børne- og Familieafdelingen, fordi antallet af sager på det specialiserede børneområde stiger, især efter Corona. Igen et område, som handler om de mest sårbare børn og unge.

Endelig er der investeret i den grønne omstilling:

 • Hele klimahandleplanen og dermed Rødovres bidrag til den grønne omstilling er fastholdt.
 • Fjernvarmeprojektet er udvidet for at følge med den store interesse for at komme på fjernvarmenettet.

FAKTA: Budgetaftalen kan findes her og skal læses i sammenhæng med Budgetforslag 2023. Dertil kommer de tekniske ændringsforslag, som skal vedtages sammen med resten af budgetaftalen ved 2. behandlingen den 4. oktober, hvor budgettet for 2023 vedtages endeligt.