DIF og DGI: Stigning i medlemstallet i Rødovre Kommune

08/04-2024

Idrætsforeningerne i Rødovre Kommune gik frem med 1.450 medlemmer i 2023. På landsplan slår foreningernes samlede medlemstal rekord igen.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kunne sidste år præsentere et historisk højt medlemstal i landets idrætsforeninger, og nu kan de to organisationer igen melde om fremgang. Den nye opgørelse af medlemstallene for 2023 viser nemlig, at foreningerne i DIF og DGI har fået yderligere 85.261 medlemmer. Dermed er det samlede medlemstal oppe på 2.424.915. 

Også i Rødovre Kommune var der i 2023 tilgang i idrætsforeningerne. Stigningen lyder her på 1.450 flere medlemmer, så der nu tilsammen er 11.160 medlemmer i kommunens idrætsforeninger.

”Tilstrømningen er enormt glædelig. Først og fremmest skylder vi en stor tak til de frivillige i foreningerne, som er hele grundlaget for succesen, men vi har også et ansvar som kommune, og de nye tal bekræfter mig i, at vi hjælper udviklingen på rette vej. Her tænker jeg blandt andet på vores samarbejde med DGI Storkøbenhavn om at styrke foreningslivet og frivilligheden. Vi har også ansat en fritidsvejleder og skruet op for indsatsen for at koble Rødovres foreningsliv med for eksempel vores institutioner på børneområdet for at skabe gode bevægelsesvaner og øge foreningsdeltagelsen. Det er en stor motivation i det arbejde, at vi kan se medlemstallene gå i vejret,” siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre.

Derudover har Rødovre Kommune de seneste år investeret massivt i idræts- og foreningslivet med en pulje, hvor der over ti år er sat mere end 100 mio. kr. af til faciliteter til idrætsliv. Senere på måneden indvies Islev Taekwondos nye lokaler, og tidligere har puljen finansieret helårsbaner på Rødovre Tennisklubs anlæg, en ny kunstgræsbane i Islev og opsætning af basketballkurve, som også gør det muligt at spille børnebasket.

Gode tilbud og vigtige frivillige  

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne under DIF og DGI på landsplan. Under corona knækkede kurven for en stund, men efter pandemien gik det fremad igen, og nu er tallet altså for første gang over 2,4 millioner medlemmer.

DGI Storkøbenhavns forperson, Peder Nedergaard, udtaler i denne forbindelse:

”Foreningerne i Rødovre har haft en imponerende stigning i medlemstallet i løbet af 2023. Generelt set har foreningsidrætten i kommunen gennem de seneste år gennemgået en meget positiv udvikling med kontinuerlig medlemsvækst og etableringen af nye foreninger, hvilket vi kan takke alle de frivillige i foreningerne for.”

Også hos DIF og formand Hans Natorp er der glæde over den nationale udvikling i medlemstallene:

”Vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord. De mange gode tilbud i idrætsforeninger appellerer bredt, og vi må igen bare kippe med hatten og sende en særlig tak til de mange frivillige. Det er dem, der får det hele til at glide ude i foreningerne,” siger Hans Natorp. 

Fælles idrætsvision har gjort en forskel 

Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er at få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. 

I de første år af visionsarbejdet blev der udviklet og implementeret en lang række indsatser og nye idrætskoncepter. Mange af dem bidrager til den samlede medlemsvækst i idrætsforeningerne og er nu så forankrede, at de vil leve videre efter 2024, når den oprindelige visionsperiode i ’Bevæg dig for livet’ udløber. 

Den fælles interesse i DIF og DGI er at få endnu flere aktive borgere og medlemmer i idrætsfællesskaberne. Derfor vil de to organisationer fortsætte samarbejdet i ’Bevæg dig for livet’ i de kommende år på udvalgte områder og sætte endnu mere fokus på vigtigheden af frivillighed i idrætsforeningerne.

Fakta om medlemstallene
Det samlede medlemstal for DIF og DGI er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2023, og et aktivitetsmedlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året. 

Det er muligt at dykke ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal.