Et godt ungeliv på de unges præmisser

23/04-2021

En Ung Strategi skal vise vejen for, hvordan Rødovre Kommune fremover skal arbejde med indsatser for unge. Der skal lyttes til de unge, der skal være med til at udvikle aktiviteter og tiltag, der kan styrke trivsel og fællesskab.

Begynd med at være nysgerrig og lyttende. Skab derefter rammer, hvor der er plads til at prøve ting af og fejle. Og husk så, at relationer er vigtigere for de unge end regler. Sådan lyder de overordnede pejlemærker i en ny Ung Strategi med undertitlen ‘Sammen med unge’, der er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen. Pejlemærkerne skal sætte retningen for, hvordan Rødovre Kommune fremover arbejder med indsatser for unge - på de unges præmisser.

“Vi ser desværre en tendens til, at mange unge trækker sig fra for eksempel fællesskabet i foreningerne, og at færre unge stemmer, når der er valg. Men hvis vi ønsker at engagere de unge i vores samfund, så er vi nødt til at se tingene fra deres perspektiv og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem. Det kræver et helt nyt niveau af borgerinddragelse, og det er det, vi har fundet en opskrift på med Ung Strategi,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Mere end 250 unge har været involveret i arbejdet med strategien. De unge er blevet opsøgt rundt omkring i Rødovre, og der er blevet lyttet til, hvad der fylder i deres verden. Siden har de unge deltaget i workshops for at finde på ideer til initiativer for unge. Blandt ideerne var et nyt mødested, en mobil uddannelsesvejledning og et unge-netværk på tværs af Rødovre, som siden er blevet prøvet af i virkeligheden i fællesskab med de unge.

Undervejs har arbejdet med ideerne været et slags laboratorium for udviklingen af de tre pejlemærker, heriblandt den vigtige mulighed for at teste ideer af og fejle.

“Det er de unge, der kan mærke, hvad der skaber et godt liv for dem, men vi voksne kan ikke forvente, at de har svaret på forhånd. En af de ting, vi har lært, er, at der skal være plads til at prøve ideer af, også selvom man sommetider må sadle om. Vores dygtige medarbejdere kan guide og støtte op med deres faglighed, men engagementet og det fælles ansvar kommer, når vi lader de unge sidde med ved bordet,” siger Annie Arnoldsen Petersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fakta: Ung Strategi - Sammen med unge

  • Tre pejlemærker sætter fremover rammen for arbejdet med indsatser for unge:
    • 1. ‘Nysgerrig først’: De unge skal opleve nysgerrige voksne, der lytter.
    • 2. ‘Ingen rammer, der strammer’: Der skal være plads til at fejle og til, at de unge tager styring. Det giver bl.a. mulighed for at lave såkaldte ‘prøvehandlinger’, hvor ideer prøves af på virkeligheden.
    • 3. ‘Relationer før regler’: Det betyder mere for de unge, hvem der er med (venner og ‘cool’ voksne), end hvad reglerne siger.
  • Mere end 250 unge har været involveret i arbejdet med strategien. Dertil kommer 50 medarbejdere på tværs af kommunen, lokale erhvervsledere, foreningslivet og frivillige.
  • De ideer, der er kommet frem under arbejdet med strategien, bliver fremlagt for Rødovres politikere i fællesskab med de unge.
  • Udviklingen af Ung Strategi begyndte i november 2019. Arbejdet med strategien bliver skaleret løbende i 2021, så der fra 2022 vil være en sammenhængende indsats for unge i Rødovre Kommune.