Fælles skoledistrikt bliver til virkelighed i Rødovre

01/11-2023

Kommende skolebørn i Rødovre vil fremadrettet være tilknyttet ét fælles skoledistrikt, som giver mulighed for søskendegaranti og fastholdelse af høj faglig kvalitet. Vejen er banet, efter Børne- og Undervisningsministeriet har nikket ja til Rødovre Kommunes ansøgning om forsøg med fælles skoledistrikt. 

Rødovres forventede befolkningstilvækst betyder, at folkeskolerne i Rødovre skal rumme op mod 1.000 flere børn og unge frem mod 2033. For at fastholde både den høje faglige og pædagogiske kvalitet i skolerne og stabile forhold for elever og medarbejdere sendte Rødovre Kommune en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om at lave en forsøgsordning med ét fælles skoledistrikt for hele kommunen. 
Nu har Børne- og Undervisningsministeriet imødekommet kommunens ansøgning, og det fælles skoledistrikt bliver en realitet fra skoleåret 2024/2025. 

”Det fælles skoledistrikt er den rigtige løsning, fordi vi ellers ville være nødt til at ændre skoledistrikterne flere gange over de kommende år. Med et fælles skoledistrikt får vi stabile og gode rammer til at holde den høje kvalitet, vi kender fra skolerne i dag, både for børnene og for medarbejderne på skolerne,” siger Flemming Lunde Østergaard Larsen, som er formand for Børen- og Skoleudvalget i Rødovre Kommune. 

Det fælles skoledistrikt giver mulighed for at indføre søskendegaranti, og sikrer, at alle seks folkeskoler fortsat kan levere undervisning af høj kvalitet, ligesom det minimerer antallet af klasseopdelinger og –sammenlægninger på alle klassetrin, også på de årgange, hvor klasseloftet på 24 elever er indført. Det betyder samtidig, at kommende skolebørn ikke længere vil være tilknyttet et af seks distrikter, men være en del af et samlet skoledistrikt. 

I uge 45, 46 og 47 vil der være åbne informationsmøder på skolerne, hvor forældre har mulighed for at møde ledelsen og høre mere om den enkelte skole. Her kan forældrene også få hjælp til indskrivning og svar på spørgsmål om det fælles skoledistrikt.

Fordelingskriterier i det nye skoledistrikt

Som en del af forslaget om forsøget med et fælles skoledistrikt er der formuleret fire nye fordelingskriterier, som vil være gældende for de kommende skolebørn: 

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskendegaranti for børn med bopæl i Rødovre Kommune
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km af deres bopæl
  4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig

Fireårig forsøgsordning

Det nye fælles skoledistrikt gælder for en fireårig forsøgsordning, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Forsøgsordningen med ét fælles skoledistrikt træder i kraft fra skoleåret 2024/2025 og frem til skoleåret 2027/2028. Det nye skoledistrikt vil derfor være gældende ved den kommende skoleindskrivning i efteråret til skoleåret 2024/2025.

”Over de kommende år skaber vi nye fysiske rammer for elever og medarbejdere i Rødovres skoler. Vi investerer i alt 550 mio. kr. i at renovere og udbygge skolerne, så vi har plads til alle, og så vi har tidssvarende rammer for en moderne folkeskole. Med det fælles skoledistrikt skaber vi den stabilitet, som er nødvendig for at fastholde og udvikle kvaliteten i vores skoler bedst muligt,” siger borgmester Britt Jensen. 

 

FAKTA

Du kan læse mere om det fælles skoledistrikt og få svar på dine spørgsmål på Rødovre Kommunes hjemmeside og i pressemeddelelsen fra april 2023.  

Der er indskrivning til skolerne i Rødovre i uge 45, 46 og 47, og der er informationsmøder for forældre til kommende børn på de enkelte skoler i samme tidsrum. Her kan man også få hjælp til indskrivningen.

Informationsmøder på skolerne:

  • Valhøj Skole: Mandag d. 6/11 kl. 16.30-18.00
  • Nyager Skole: Tirsdag d. 7/11 kl. 17.00-18.00
  • Rødovre Skole: Onsdag d. 8/11 kl. 17.00-18.30
  • Islev Skole: Torsdag d. 9/11 kl. 16.30-17.30
  • Tinderhøj Skole: Tirsdag d. 14/11. kl 17.00-18.30
  • Hendriksholm Skole: Onsdag d. 22/11 kl. 17.00-18.00

 

SAGEN KORT

I april 2023 indstillede Børne- og Kulturforvaltningen, at Kommunalbestyrelsen sendte et forslag om fælles skoledistrikt inkl. de nye fordelingskriterier i høring hos de seks skolebestyrelser.

Efter høringsperioden blev der med opbakning fra skolebestyrelserne sendt en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet med ønsket om at få dispensation til at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2, og derved kunne lave ét stort skoledistrikt. 

I oktober 2023 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet Rødovre Kommunes ansøgning, og det fælles skoledistrikt træder i kraft i skoleåret 2024/2025.