Hjælp på vej til de mest trængte i Rødovre

16/11-2022

Den økonomiske krise med stigende priser på selv de mest basale fornødenheder som strøm, varme og mad rammer hårdt blandt de mest trængte Rødovre-borgere. Derfor har borgmester Britt Jensen bedt forvaltningen undersøge mulighederne for en hjælpende hånd, som kan afværge de mest håbløse situationer.

”Vi møder desperationen mange steder. Borgerne giver udtryk for det, når vi taler med dem, og der kommer flere ansøgninger om hjælp til både enkeltydelser og til fritidspas i foreningslivet. Samtidig viser nye tal, at inflationen fortsætter med uformindsket styrke. For de mest trængte familier er det en meget vanskelig situation, og hvis vi kan, skal vi hjælpe dem,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Hun har bedt forvaltningen undersøge mulighederne for at hjælpe de mest trængte borgere gennem krisen, så deres økonomi ikke bryder helt sammen. Der er flere muligheder, som bliver eller allerede er taget i brug.

”Vi hæver rådighedsbeløbet midlertidigt, mens krisen står på. Rådighedsbeløbet er det beløb, borgerne har til rest, når alle faste regninger er betalt. Når vi hæver grænsen for, hvor meget borgerne må have tilbage efter de faste regninger, så betyder det, at borgerne bør have et højere beløb til rådighed, når alt er betalt, så de har lettere ved for eksempel at klare prisstigninger. Hvis der er borgere, som har mindre i budgettet end den grænse, kommunen arbejder med, kan kommunen supplere op og dermed hjælpe trængte borgere. Derfor øger vi beløbet med 500 kroner. Det betyder, at der helt kontant bliver en smule mere til for eksempel medicin, el og varme. Vi øger også støtten til Røde Kors’ julepakker. Vi støtter i forvejen julepakkerne, og den hjælp øger vi med 100 kr. pr. pakke,” siger borgmesteren. 

Ud over den kontante hjælp, så fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til fritidspas i foreningslivet. Blandt andet er Kultur- og Fritidsafdelingen i gang med at etablere samarbejder og indgange til skolerne i Rødovre, så endnu flere får kendskab til og tilbud om fritidspas. Det betyder, at børn og unge kan fortsætte med at dyrke fritidsaktiviteter, også selv om økonomien på hjemmefronten strammer til.

”Som jeg har sagt tidligere, så har fællesskaber med kammeraterne stor betydning for trivsel og livskvalitet, og i en tid, hvor vi ser en stigning i antallet af børn og unge med dårlig trivsel og psykiske problemer, er det noget, vi skal tage meget alvorligt,”, siger Britt Jensen.

Ekstraordinær hjælp til huslejen

Rødovre Kommune har også ansøgt Bolig- og Planstyrelsen om mulighed for give tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger. Midlerne er specifikt målrettet hjemløse, som bor på herberg, og som har behov for en egen bolig. 

Den ansøgning har styrelsen sagt ja til, og det betyder, at kommunen midlertidigt har mulighed for at hjælpe nogle af de mest sårbare grupper med noget så basalt som tag over hovedet, lyder det fra borgmesteren.

”Vi får midler til at sætte huslejen ned i helt særlige tilfælde. Der er med andre ord tale om en livline, som gør en enorm forskel for nogle af de svageste og mest udsatte grupper. De får en mulighed for at komme i gang med en stabil tilværelse frem for måske at ende i hjemløshed, og det er en hjælp, som kan få afgørende betydning for den retning, deres liv tager. Derfor er jeg meget glad for, at vi også kan tage dette instrument i brug i kampen for, at alle skal komme godt gennem denne krise,” siger Britt Jensen.

Fællesskaberne træder til

Ud over de tiltag, som Rødovre Kommune selv kan sætte i værk, er der stor opmærksomhed på, at frivillige foreninger og organisationer kan spille en vigtig rolle i indsatsen for at sikre, at alle kommer gennem krisen. For eksempel deler organisationen Stop Spild Lokalt mad ud, og i Jobcentret udarbejdes der en oversigt over henvisningsmuligheder, som sagsbehandlerne kan anvende i samarbejdet med vores borgere. 

Rødovre Kommune samarbejder desuden med Rødovre Folkekøkken, der to gange om måneden tilbyder et godt og billigt måltid mad samt hyggeligt socialt samvær. Forvaltningen vil gå i dialog med foreningen om konkrete tiltag for at række ud til endnu flere økonomisk trængte familier. Derudover er der et godt samarbejde med de frivillige sociale foreninger om julehjælp. 

”Med den styrke, krisen buldrer med, kan vi ikke gøre det let komme gennem den. Men vi kan gøre det lidt lettere for de hårdest ramte og forhåbentlig skabe lidt mere ro og tryghed i en svær tid. En god kommune skal kendes på, hvordan vi behandler vores dårligt stillede borgere, og jeg synes, at vi som kommune har et særligt ansvar for at gøre, hvad vi kan for at hjælpe de af vores borgere, der har det sværest. Det er et ansvar jeg tager dybt alvorligt og særligt i denne svære tid,” siger Britt Jensen.


FAKTA OM RØDOVRE KOMMUNES TILTAG

Fælles for de forskellige tiltag i Rødovre Kommune er, at der er tale om midlertidige tiltag, som kan fungere som en afgørende håndsrækning i en ekstraordinær situation.

Hævet rådighedsbeløb: Det hævede rådighedsbeløb handler om enkeltydelser, og der er tale om midlertidige ændringer, hvor Rødovre Kommune hæver rådighedsbeløbet ud fra en vurdering af den enkeltes situation. Det betyder også, at beløbet nedjusteres igen, når priserne falder.

Tilskud til husleje: Tilskuddet er en bevilling fra Bolig- og Planstyrelsen, som blandt andet er givet på baggrund af, at Rødovre Kommune generelt har gode foranstaltninger for at undgå, at borgere ender i hjemløshed. Nedsættelsen af huslejen er midlertidig og ydes fuldt ud i fire år, hvorefter det aftrappes med lige store dele over fem år. Den samlede tilskudsperiode udgør dermed ni år.