Hjælp til foreninger og ildsjæle

06/05-2021

Rødovre Kommune igangsætter nu en stor satsning for at støtte op om de frivillige og det lokale fællesskab efter den lange nedlukning af samfundet.

De seneste 14 måneder har været præget af den sundhedsmæssige krise med COVID-19. Men den sociale nedlukning har også ramt foreningerne og det lokale, sociale fællesskab. Mange aktiviteter har været lukket ned. Derfor gør Rødovre Kommune nu en stor indsats for at genaktivere de frivillige fællesskaber.

”Vi har været igennem en mørk og hård periode. Men nu kan vi igen samles, og så er det tid til at kickstarte foråret og hjælpe det sociale liv på vej. Derfor igangsætter vi nu en række initiativer for at hjælpe de frivillige og foreningerne. De har gjort en fantastisk flot indsats for at holde hånden under fællesskaberne i den svære corona-tid”, siger borgmester Britt Jensen.

Den nye indsats har bl.a. fokus på at skabe opmærksom om, at foreningslivet er startet op igen og formidler viden om en corona-sikker opstart for foreningerne. Der er et særligt fokus på børn og unge.

”Børnene fortjener, at vi gør noget ekstra for dem. Det er tydeligt, at mange har savnet det faste og stabile fællesskab, de har været vant til. Nu hvor vi må samles igen, kan vi give dem nogle gode oplevelser sammen med deres kammerater. Det har de brug for”, siger Britt Jensen. 

Rødovre Kommune er bl.a. ved at planlægge særlige trivsels- og læringsdage for skoleklasserne på kommunens kursusejendom, Skovly, som ligger i naturskønne omgivelser i Ganløse. Eleverne bliver hentet i bus og klassen får en god dag sammen med socialt samvær og spisning.

Fakta om pakken 'Fælles Forår – genaktivering af de frivillige fællesskaber'

Rødovre Kommune planlægger at igangsætte en række initiativer for at hjælpe de frivillige og give en god, lokal start på genåbningen. Det omfatter hele foreningslivet i Rødovre inden for kultur, fritid og socialområdet. Initiativerne omfatter bl.a.:

 • Trivsels- og læringsdage på Skovly
 • Børnekoncerter for alle børnehaver
 • Korkoncerter for plejehjem og bosteder
 • Markering af genåbning på plejehjemmenes caféer
 • Særlig information for ældre, bl.a. om hvordan man nu kan lave aktiviteter sammen med andre
 • Fælles inspirations- og videndelingsmøde for foreningerne
 • Fælles kommunikationskampagne med temaet ”Sammen i foreningerne igen”
 • Forlængede åbningstider over sommeren i kommunens idrætsfaciliteter til gavn for idræts- og foreningslivet
 • En avis som udgives i sommeren 2021 for idræts- og foreningslivet. Det sker i samarbejde med FIR (Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre).
 • Straksbevilling og ekstra ansøgningsrunde til frivillig-midler
 • Skattejagten Rundt i Rødovre
 • Udeværksted ved Heerup Museum for skoler og foreninger.