I 10 år har Rødovre Sundhedscenter forbedret borgernes sundhed

16/03-2021

Det er nu 10 år siden, Rødovre Sundhedscenter slog dørene op for sundhedstilbud for alle rødovreborgere. Tanken var – og er – at alle i Rødovre skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv, uanset hvilken økonomi eller livssituation, man har. I de 10 år er tusindvis af borgere blevet hjulpet.

”Rødovre Sundhedscenter er en vigtig del af Rødovre Kommunes indsats for at sikre lige muligheder for et sundere liv for alle borgere. I de seneste 10 år har tusindvis af borgere i Rødovre fået hjælp af vores professionelle fagpersoner”, siger borgmester Britt Jensen.

I Rødovre Sundhedscenter kan man møde sygeplejersker, sundhedskonsulenter og en diætist. Borgerne behøver ingen henvisning fra egen læge – man kan altid booke en sundhedssamtale. Både samtaler og tilbud er gratis. For mange borgere starter det hele med en sundhedssamtale, der munder ud i en plan for, hvordan den enkelte kan og vil forbedre sin sundhed.

”Sundhedscenterets dygtige fagpersoner hjælper borgerne videre til et tilbud, hvis der er brug for det. Den enkelte borger får støtte og inspiration til at leve det sunde liv, som man selv ønsker”, siger Britt Jensen.

Hjælp og støtte i kampen mod kræft

Sundhedscenteret hjælper borgerne med en tidlig indsats for at forhindre, at sygdomme opstår, og Sundhedscenteret hjælper også med støtte, hvis man allerede har problemer og sygdomme. I 2013 startede kræftrehabiliteringen som et tilbud, og siden har over 1.100 borgere og pårørende fået støtte i deres kræftforløb. Heller ikke her behøver man henvisning fra lægen.

Der er i dag ansat to koordinatorer til at vejlede borgerne til at få det hverdags- og arbejdsliv, de ønsker på trods af sygdommen. Der er flere forskellige træningshold, hvor man kan træne med andre, der har eller har haft kræft. Nogle hold er diagnosespecifikke så som hold for brystopererede kvinder, borgere med lungekræft, og mænd med prostatakræft.

Rygning største risikofaktor

I årene der kommer, vil sundhedscentret fortsat have fokus på målrettede sundhedstilbud og hjælpe dem, der har særligt behov. Desuden er rygestop stadig en høj prioritet, da rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft – og den største risikofaktor i sundhed.

Sundhedscenteret planlægger at lave nye rygestopkurser i naturen, da der er gode erfaringer i andre kommuner med at kombinere natur med vaneændringer. Naturen er god for vores mentale sundhed, og det kan være hjælpsomt, når man arbejder med et rygestop. Sundhedscenterets fagpersoner står klar til at tilbyde kurset, når vi må samles igen.

Fakta: Rødovre Sundhedscenter

  • Rødovre Sundhedscenter blev oprettet i 2011 for at styrke sundhedsindsatsen i Rødovre og etablere én indgang til forebyggende sundhedstilbud.
  • I de 10 år, der er gået, har over 2.100 borgere været til sundhedssamtale i sundhedscenteret, og mange er herefter startet i et forløb, hvor de har fået hjælp til deres vaneændringer.
  • Derudover kommer alle dem, som gennem årene er startet direkte i et forløb – blandt andet om kost- og motionsvaner, håndtering af stress eller rygestopkurser, hvor størstedelen af deltagerne bliver røgfri efter at have fået hjælp.
  • Sundhedscentret har fortsat en vigtig opgave. Rødovres seneste Sundhedsprofil viste, at over halvdelen af borgerne var overvægtige, hver femte følte sig stresset, og 18 procent røg til daglig. Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, man har, desto bedre sundhed har man.
  • Alle rødovreborgere kan kontakte Rødovre Sundhedscenter og booke en sundhedssamtale om alt fra rygestop, kost- og motionsvaneændringer, alkohol, stresshåndtering, kræft og meget mere på tlf. 36378190 eller rk.dk/sundhedscenter. Man kan også følge sundhedscenteret på Facebook.