Ministerbesøg med fokus på kampen mod støj fra Motorring 3

26/08-2022

Trafikminister Trine Bramsen og forsvarsminister Morten Bødskov besøgte fredag Rødovre som et led i dialogen om at dæmpe støjen fra Motorring 3. Borgmester Britt Jensens klare budskab til ministrene var, at der er brug for støjværn langs hele motorvejen i Rødovre.

”Vi har selv et ansvar som kommune for at gøre noget ved problemer med støj, og vi bruger mange ressourcer på for eksempel støjdæmpende asfalt. Men larmen fra Motorring 3 er uden sammenligning det, der generer flest mennesker i Rødovre. Derfor har regeringen et ansvar for at hjælpe os i kampen mod støj,” siger borgmester Britt Jensen efter besøget.

Britt Jensen havde sat trafikminister Trine Bramsen og forsvarsminister Morten Bødskov stævne for enden af Rødovre Parkvej, og derfra gik de tre op mod Volden og Motorring 3. Her kunne de med eftermiddagstrafikken som bagtæppe høre om, hvorfor bekæmpelse af støj er højt på dagsordenen i Rødovre.

”Trafikstøjen berører stort set alle, der bor i Rødovre, og det er ikke bare som en kilde til irritation. Støj har stor betydning for sundhed og trivsel. Før sommerferien var der endda ny forskning, som viser, at selv under grænseværdierne øger trafikstøj risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2 og brystkræft. Både for samfundet og den enkelte er der al mulig grund til at dæmme op for støjen”, siger Britt Jensen.

Borgmesteren gentog også budskabet om, at støjværn langs Motorring 3 skal dække hele strækningen langs Rødovre, og trafikminister Trine Bramsen er lydhør over for budskabets alvor.

”Rigtig mange borgere oplever støj som et stort problem i deres hverdag. Det er noget, som vi i regeringen tager alvorligt. Vi skal kunne komme til og fra vores gøremål. Men vi skal gøre mere for dem, der bor tæt på støjen, for der er ingen tvivl om, at det har stor betydning,” siger Trine Bramsen.

Britt Jensen fortsætter den tætte dialog med trafikministeren om støjværn på Motorring. Som borgmesteren tidligere har udtrykt det, så helmer hun ikke, før der er støjværn langs hele den del af Motorring 3, som går gennem Rødovre.

”Alle skal have mulighed for at leve et godt liv. Det gælder i vores boliger, og det handler også om mulighederne for at leve et aktivt liv i hele byen. Vi skal huske, at vi i en lille og tætbebygget kommune som Rødovre har begrænsede grønne arealer til rådighed, og vores største rekreative område, Vestvolden, ligger klos op ad den største støjkilde. Så det handler også om, at vi skal have mulighed for at nyde naturen og de tilbud, vi har i Rødovre, uden at blive generet af støj og i sidste ende blive syge af støjen,” siger Britt Jensen.

LÆS MERE: Rapport fra Rambøll om støjforhold langs Motorring 3 gennem Rødovre