Ministre så og afprøvede velfærdsteknologi i Rødovre

20/11-2023

Rødovre Kommune er en af de kommuner, som er gået forrest i afprøvningen og brugen af velfærdsteknologi. Teknologierne kan skabe bedre og mere værdige forhold for især de svageste borgere og bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Det fik ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister Morten Bødskov lejlighed til at se på nærmeste hold, da de besøgte Ældrecentret Broparken i Rødovre.

”Velfærdsteknologi kan noget, som vi ellers ikke kunne, hvor vi skaber mærkbare og vigtige forbedringer for borgeren, øger deres livskvalitet og værner om deres værdighed. Samtidig kan vi aflaste medarbejdere i for eksempel ældreplejen, som slipper for fysisk hårde opgaver, og nogle gange kan vi endda frigøre kræfter til andre opgaver” siger Rødovres borgmester Britt Jensen i forbindelse med besøget.

Besøget var en erfaringsudveksling mellem de to ministre, Rødovre Kommune og en række leverandører af velfærdsteknologi. Det blev afholdt på Ældrecentret Broparken i Rødovre, som blev valgt som velfærdsteknologisk afprøvningssted, da Kommunalbestyrelsen i Rødovre for næsten ti år siden vedtog en strategi for velfærdsteknologi. Siden har kommunen afprøvet både såkaldt modne teknologier, altså teknologier som er klar til brug, og nyere, mere innovative og dermed også mere usikre teknologier. Alt sammen med fokus på bedre forhold for de ældre, bedre arbejdsmiljø og bedre bruge af ressourcerne.

Et af de gode eksempler på velfærdsteknologiens positive rolle er en seng, som kan vende den sovende om natten, hvis vedkommende selv er for svag til at gøre det. Sengen indkapsler de perspektiver, der er i velfærdsteknologierne, mener Britt Jensen.

”Sengen hjælper den sovende med at skifte position, vel at mærke uden at medarbejdere skal vække den sovende og flytte rundt på vedkommende – en situation, som mange vil opleve som ubehagelig. Resultatet er bedre søvn og bedre pleje. For eksempel mindsker vi risikoen for liggesår og skaber bedre livskvalitet. Samtidig sparer vi ressourcer: Medarbejderne kan bruge deres tid andre steder. Og vi styrker arbejdsmiljøet ved at fjerne tunge løft. Alt sammen vigtigt, både for at fastholde gode medarbejdere – og når vi skal tiltrække nye medarbejdere,” sagde borgmesteren på mødet.

Hun pegede også på, at eksemplet illustrerer, at brugen af velfærdsteknologi ikke er et valg mellem mennesker og maskiner, som det nogle gange er blevet fremstillet.

”Borgerens værdighed og livskvalitet kommer først, og eksemplet med sengen viser, hvordan vi kan skabe en mærkbar forskel for borgerne, samtidig med at vi frigiver kræfter og skaber bedre forhold for medarbejderne. Derfor er det vigtigt at vi mødes og udveksler erfaringer, så vi kan fortsætte med at udvikle teknologierne i netop den retning,” siger Britt Jensen.

 

FAKTA OM VELFÆRDSTEKNOLOGI I RØDOVRE

Rødovre Kommunes strategi for velfærdsteknologier blev vedtaget i 2014. Strategien slår blandt andet fast, at målet er at skabe bedre forhold for de ældre, bedre arbejdsmiljø og ressourceoptimering.
Afprøvningen af teknologier begrænser sig ikke til ældreplejen. For eksempel bruges VR-briller til træning af borgere med social angst med henblik på at give dem en lettere tilværelse, hvor de kan bevæge sig mere frit uden for deres eget hjem.

Afprøvningen af de nye teknologier har ført til samarbejder med en række offentlige og private aktører i årenes løb, herunder Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet, VisioSign og Bosch. 

Senest har Kommunalbestyrelsen i Rødovre i december 2021 afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi på Plejehjemmet Ørbygård. De penge er blandt andet brugt til demenssenge og særlige soft-lift madrasser samt et ”solrum”, hvor beboerne kan koble af og få en følelse af varme og lyden af bølger.

Desuden er der i forbindelse med budgetaftale for 2023, som alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag, nedsat et §17 stk. 4-udvalg, som inddrager både borgere, virksomheder, foreninger og politikere i at udvikle kommunens digitaliseringsstrategi, og hvor afprøvning af nye velfærdsteknologier spiller en stor rolle – bl.a. ud fra perspektivet om, at velfærdsteknologi er et vigtigt område i en tid med stigende mangel på arbejdskraft.