Nikotin skal ud af skolegården

12/01-2024

Ti kommuner går sammen om indsatser, der styrker unges fællesskaber uden nikotin. Nordea-fonden støtter med 7,4 mio. kr.

Der lægges an til kamp mod puffbarer, vapes og andre nikotinprodukter, som oftere og oftere ses i landets skolegårde. For i dag bruger hver tredje ung mellem 15-17 år et nikotinholdigt produkt hver dag eller lejlighedsvist. Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen vækker bekymring for unges sundhed, og netop derfor igangsætter ti kommuner på Vestegnen og Sydamager et fælles initiativ, som skal sikre unge god trivsel i fællesskaber uden nikotin.

”For nogle år tilbage indførte vi røg- og nikotinfri skoletid i alle vores skoler, og vi troede at vi havde fået nikotinen ud af skolegården. Desværre er udviklingen gået i en anden retning, og puffbarer og snus har gjort deres indtog blandt vores børn og unge. Det er meget bekymrende. Derfor er vi meget glade for støtten fra Nordea-fonden. Den gør det muligt for os at sætte gang i en forstærket indsats over for børn og unges brug af nikotinprodukter”, lyder det i en fælles udtalelse fra de ti borgmestre på Vestegnen og Sydamager. ”Vi har givet hinanden håndslag på en fælles tiårig indsats for at skabe en nikotinfri generation, og vi ved, at der er brug for et langt sejt træk for at komme i mål. Med fondsstøtten kan vi fortsætte og styrke indsatsen for de unges sundhed og trivsel på tværs af kommunegrænser.”

Projektet hedder Klar livet i fællesskaber uden nikotin og består af forskellige indsatser, som udføres i samarbejde med ungdomsuddannelser, foreningsliv, folkeskoler og voksne, som er omkring de unge. De unge selv vil også blive inddraget i arbejdet på forskellig vis.

”Vi har et særligt fokus på børn og unges brug af nikotin i Rødovre. Skoler og dagtilbud er røg- og nikotinfri, og senest har vi indført røg- og nikotinfrie idrætsanlæg, og det gør vi ikke uden grund. Nikotin er vanedannende og skadeligt, og derfor har det ingen plads i børn og unges liv. Så jeg er taknemmelig for, at vi med Nordea-fondens hjælp får endnu stærkere muskler til at sætte ind over for udbredelsen af nikotinprodukter,” siger Britt Jensen.

I 2023 udgav Vidensråd for Forebyggelse rapporten ’Nikotin blandt børn og unge – konsekvenser og forebyggelse’. Rapporten slår fast, at nikotin er et skadeligt og farligt produkt, som kan give øget risiko for angst, depression og stress samt forstyrret kognitiv funktion og selvkontrol. Det er er stærkt afhængighedsskabende og det kan føre til brug af andre rusmidler.

Erfaringen fra det hidtidige arbejde i de ti kommuner på Vestegnen og Sydamager er, at fagprofessionelle, som arbejder med og omkring børn og unge, generelt mangler viden om nikotin og hvordan man kan forebygge eller bremse brugen af nikotinprodukter. I idrætslivet hersker der myter om, at nikotinen kan være præstationsfremmende. Samtidig ved de unge ikke, at der er mulighed for at få hjælp til at stoppe med at bruge nikotin.

”Vi håber, at børn og unge oplever, at fællesskaber kan være mindst lige så seje og nærende uden man behøver at invitere nikotin inden for,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fakta:

Med støtten fra Nordea-fonden kan de 10 kommuner på Vestegnen og Sydamager (Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk) forstærke missionen om en nikotinfri generation 2030. Formålet med projektet er at skabe meningsfulde rammer med ansvarlige voksne, der fører til at unge bliver understøttet i god trivsel i fællesskaber uden nikotin, og at unges mentale sundhed og deltagelse i aktiviteter, der forebygger brug af nikotin og rusmidler, styrkes gennem ungedeltagelse.

  • Projektspor 1: Kompetenceløft om nikotin målrettet voksne omkring de unge
  • Projektspor 2: Det gode træningsfællesskab i idræts- og foreningslivet uden nikotin
  • Projektspor 3: Nikotinfri fællesskaber på ungdomsuddannelser