Ny undersøgelse af erhvervsvenlighed viser høj tilfredshed i Rødovre

07/03-2024

De erhvervsdrivende i Rødovre er generelt tilfredse med vilkårene for erhvervslivet i kommunen. Nu skal resultaterne bruges til at understøtte erhvervslivet endnu bedre. 

”Rødovres erhvervsliv spiller en vigtig rolle i kommunen. Vi arbejder hårdt på at skabe og udvikle erhvervsvenlige forhold. Derfor har det været vigtigt at få en grundig undersøgelse af, hvordan erhvervslivet selv oplever vilkårene i Rødovre, og jeg er stolt af, at undersøgelsen over en bred kam viser høj tilfredshed,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen.

Helt præcist scorer Rødovre Kommune 6,7 ud af 10 point på erhvervsvenlighed i undersøgelsen, som giver et samlet overblik over det lokale erhvervsliv. Eksempelvis viser den, at der er stor tilfredshed med Rødovre Jobcenters forståelse for virksomhedernes behov inden for rekruttering. Der er især efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft og medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse.

Derudover ses tilfredsheden særligt i forhold til den virksomhedsrettede myndighedsbetjening på byggesags- og miljøområdet, jobcenteret samt lokale vilkår som eksempelvis infrastruktur og tilgængelighed med kollektiv trafik. Inden for myndighedsbehandling fremhæver de lokale erhvervsdrivende bl.a. et godt kompetenceniveau, god dialog og effektivitet hos Rødovre Kommune.

Tilbageviser landsdækkende undersøgelser

Tidligere undersøgelser på landsplan fra flere interesseorganisationer har placeret Rødovre lavt på erhvervsvenlighed. Derfor er borgmesteren glad for omsider at have en målrettet lokal undersøgelse, og resultaterne bekræfter hendes formodninger om de landsdækkende undersøgelser.

”Erhvervsvenlighed i en nordjysk landkommune og i en bykommune i Storkøbenhavn er to forskellige ting. Derfor kan en landsdækkende undersøgelse ikke skabe viden om, hvad vi er gode til, og hvor vi skal udvikle os. Den viden giver vores lokale undersøgelse os, og det er en utrolig vigtig viden,” siger Britt Jensen. 

Erhvervslivet genkender konklusionerne

I erhvervslivet nikker man genkendende til konklusionerne i undersøgelsen. Gurpaul Singh Rehal, som er formand for Rødovre Erhvervsforening og næstformand i Rødovre Erhvervsråd oplever generelt en åbenhed og lydhørhed i både forvaltningen og hos borgmesteren. 

”Erhvervsforeningen prøver at være bindeled mellem det kommunale, offentlige og ikke mindst det private erhvervsliv. Erhvervslivet har mange interesser, ideer, tanker, forslag, og selvfølgelig kan alt ikke lade sig gøre, men indtrykket er helt sikkert, at man fra kommunens side forsøger at imødekomme og afhjælpe hvad man kan,” siger Gurpaul Singh Rehal.

Han peger på, at det gælder om at holde fokus på kommunikationen mellem kommunen og erhvervslivet i en tid, hvor Rødovre vokser, både i befolkningstal og i erhvervslivet, 

”Jo bedre viden, vi har i erhvervsforeningen om for eksempel nye erhverv, jo bedre kan vi bidrage til at styrke samarbejdet internt. På den måde er der en fast livsnerve til kommunikationen parterne i mellem, og de lokale netværk og partnerskaber vil blive engageret yderligere,” Gurpaul Singh Rehal.

Indsatsområder skal øge erhvervsvenligheden yderligere

Budskabet fra Gurpaul Singh Rehal ligger godt i tråd med et af formålene med erhvervsundersøgelsen, som er at opstille pejlemærker for den fremtidige erhvervsudvikling i Rødovre Kommune, og selvom tilfredsheden er høj, leverer undersøgelsen vigtig viden.

”Virkeligheden ændrer sig konstant for vores lokale erhvervsdrivende, og vi skal bestræbe os på hele tiden at udvikle vores betjening og tilbud på erhvervsområdet. Derfor kommer vi til at bruge den nye viden meget aktivt til at skabe udvikling på de områder, som undersøgelsen peger på,” siger borgmester Britt Jensen og fortsætter: 

”Rapporten kommer med nogle meget konkrete og brugbare forslag til indsatser, og de hænger heldigvis fint sammen med de fokusområder, vi allerede har formuleret i vores erhvervspolitik. Vi har med andre ord allerede fokus på områderne, og vi vil fortsætte samarbejdet med vores erhvervsdrivende for at styrke Rødovres erhvervsvenlighed endnu mere”.

 

FAKTA

Erhvervsundersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden IrisGroup i samarbejde med Rødovre Kommune.

Undersøgelsen bygger på en kvantitativ analyse af erhvervslivet, en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale virksomheder samt en række dybdegående interviews med virksomheder. Alle private virksomheder med mindst en ansat er inviteret til undersøgelsen. I alt er det ca. 1.500 virksomheder.

Spørgsmålene fokuserer på tre hovedkategorier:
-    Lokal erhvervsservice
-    Myndighedsbetjening
-    Lokale vilkår for vækst

Rapporten munder ud i en række anbefalinger samt fire indsatsområder med to til tre bud på konkrete indsatser for hvert område til at styrke erhvervsvenligheden. 

De fire indsatsområder er:
Styrket internt samarbejde i Rødovre Kommune: Hvordan det interne samspil mellem forskellige afdelinger med erhvervskontakt i Rødovre Kommune kan styrkes til gavn for de lokale virksomheder.
Kommunikation og synlighed: Hvordan kommunikation og synlighed omkring lokale erhvervsfremmetiltag kan styrkes.
Lokale netværk og partnerskaber: Hvordan der kan arbejdes med at engagere flere lokale virksomheder i netværk og partnerskaber i Rødovre Kommune.
Tættere samspil med Erhvervshus Hovedstaden: Hvordan der kan etableres et tættere samspil med Erhvervshus Hovedstaden om den opsøgende indsats og formidlingen af relevante erhvervsfremmetilbud.

Hele rapporten kan læses her.