Ny kommuneplan sætter retning for Rødovre

27/06-2022

Rødovre har fået en ny kommuneplan, og for første gang er planen digital. Den sætter rammerne for især den fysiske udvikling af Rødovre de kommende år, og med den digitale løsning er det blevet lettere at finde vigtig viden.

”Kommuneplanen er ekstremt vigtig i en tid som nu, hvor Rødovre er i rivende udvikling. Vi skal holde fast i det Rødovre, vi kender, også selv om der sker meget, og i den sammenhæng er kommuneplanen vores vigtigste redskab i Kommunalbestyrelsen til at styre udviklingen. Samtidig er planen en central indgang for borgere, erhvervsliv og mange andre, som skal bruge viden om de muligheder og rammer, der er i Rødovre,” siger borgmester Britt Jensen.

Kommuneplanen gælder for de kommende 12 år og revideres hvert fjerde år. Den sætter blandt andet rammerne for, hvordan trafikforholdene kan fungere optimalt, for natur- og fritidsliv og for natur- og klimatilpasning, som fylder mere og mere i arbejdet med at fastholde Rødovre som et godt sted at bo for alle.

Med overgangen fra en trykt kommuneplan til en digital version bliver det desuden mere enkelt for borgere, erhvervsliv og andre at finde den viden, som er nødvendig i forbindelse med blandt andet byggerier.

”Med den digitale løsning kan alle for eksempel søge direkte på en ejendom og få én samlet oversigt over alle de forhold i kommuneplanen, der gælder dér. Og hvis vi vedtager et kommuneplantillæg, så kan man se ændringerne med det samme uden at skulle være usikker på, om det er den senest opdaterede version,” siger Jan Kongebro, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Kulturmiljøer har fået eget kapitel

En nyskabelse i planen er, at i alt femten forskellige steder er udpeget som kulturmiljøer, altså steder som i særlig grad er med til at definere Rødovre, og som der vil blive taget særligt hensyn til.

”Rødovre er en kommune i udvikling, og det er sundt og godt for kommunen. Samtidig er der en masse steder, som er med til at fortælle historien om Rødovre, og det skal vi også værne om. Det gør vi med kulturmiljøerne, som dækker meget bredt fra for eksempel Milestedet til Islevbro Vandværk og Harrestrup Å,” siger Britt Jensen.

Kommuneplan 2022 er blevet til på baggrund af bl.a. en otte ugers høringsperiode, hvor der kom 41 høringssvar, og et borgermøde, som blev afholdt i februar. Den endelige plan offentliggøres på www.rk.dk i juli.