Nyt projekt skal give anbragte unge en god start på voksenlivet

14/03-2023

En fodboldtræner, en gammel nabo eller en helt tredje kan måske gøre en afgørende forskel for anbragte unge, når de skal flytte i eget hjem. Nu har Bikubenfonden bevilget 4 mio. kr. til, at Rødovre Kommune og organisationen Mentorbarn skal få de unges relationer på banen for at give dem en god start på voksenlivet.

”Bikubenfondens donation giver os en enestående mulighed for at udforske nye veje i arbejdet med anbragte unges overgang til voksenlivet. Overgangen er ofte svær, fordi de anbragte i mange tilfælde ikke har den opbakning, som andre unge får fra især forældre og familie, når man flytter hjemmefra. Vi forsøger at finde nøglen til at få andre mennesker i spil i de unges liv. Hvis det lykkes, er det ny viden, som kan komme mange unge i hele landet til gavn. Så det siger sig selv, at vi er utroligt glade for at få den mulighed,” siger Britt Jensen, borgmester i Rødovre.

Rødovre Kommune har i mange år arbejdet med udfordringerne i overgangen til voksenlivet for anbragte unge og blev sidste år en del af Bikubenfondens innovationsproces sammen med Mentorbarn og andre udvalgte NGOer og kommuner. Her er målet at udvikle og afprøve nye løsninger, der kan styrke anbragte unge i overgangen til voksenlivet. 

Mentorbarn har flere års erfaring med at give børn og unge i udsatte positioner, fx på børne- eller unge-hjem, i plejefamilier eller som er i fare for en anbringelse, en bedre fremtid ved at give dem en venskabsfamilie. Her får børnene mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. Det er blandt andet med til at give dem sociale kompetencer, som kan få dem godt videre fra en svær barndom og ungdom. Venskabsfamilierne er ulønnede, og netop det, at der er tale om ikke-betalte relationer betyder meget for børnene.

Den nye bevilling giver Mentorbarn og Rødovre Kommune mulighed for afprøve, hvordan de anbragte unges relationer kan gøre en forskel.

”Vi har gode erfaringer med at matche børn og unge i udsatte positioner med en venskabsfamilie, som vi på forhånd har rekrutteret og screenet, men med det kommende samarbejde med Rødovre Kommune ser vi frem til at afprøve potentialet i at bygge videre på de eksisterende relationer. Vi ved, at anbragte unge ofte har mange brudte relationer med sig, og vi har en grundlæggende tro på, at mange af disse relationer kan genetableres, hvis vi hjælper den unge med det, og vi tror på, at erfaringerne fra vores venskabsfamiliemetode kan være værdifulde i den sammenhæng,” siger Ditte Reedtz, der er stifter af mentorbarn.  

Konceptet er nyskabende på flere måder. Blandt andet skal en kortlægning af den unges netværk skabe viden om hvilke voksne, som eventuelt kan spille en større rolle, og hvordan man aktiverer dette netværk. Meningen er, at kontaktpersonerne i Rødovre Kommunes botilbud Ungdomsboligerne Elektravej skal finde frem til de voksne, der kan komme på banen for de unge, mens Mentorbarn har ansvaret for støtte undervejs, når relationen mellem den unge og den voksne bliver bygget op. 

I Bikubenfonden lægger Jakob Schjørring, som er chef for socialområdet, vægt på, at projektet har potentiale til at finde nye veje, som kan hjælpe mange unge i overgangen til voksenlivet.

”I dag står unge, der har været anbragt, ofte helt alene, når de fylder 18 år, uden den hånd i ryggen, som andre unge har. Derfor har vi behov for at nytænke civilsamfundets og det offentliges rolle i mødet med anbragte unge – og netop det gør Rødovre Kommune og Mentorbarn. De har en stærk vision for, hvordan man kan genaktivere perifere voksne i en anbragt ungs liv og klæde dem på til at spille en betydningsfuld rolle for den unge i overgangen til voksenlivet. Jeg ser frem til at følge afprøvningen i praksis, som jeg håber kan anvise nye veje til, hvordan vi som samfund styrker overgangen fra anbringelse til eget hjem,” siger Jakob Schjørring.

Rødovre Kommune arbejder i disse år med en velfærdsfornyelse, som i en tid med svære udfordringer skal udvikle et i forvejen højt velfærdsniveau. Her spiller civilsamfundet en vigtig rolle, og det er samarbejdet med Bikubenfonden og Mentorbarn et klart eksempel på, mener Britt Jensen. 

”Vi skal gå nye veje for at holde fast i den velfærd, vi kender. Kommunerne befinder sig i en situation med komplekse og tunge problemstillinger på flere områder kombineret med økonomisk krise. Derfor er vi i gang med en velfærdsfornyelse, hvor der er en klar erkendelse af, at civilsamfundet er en uundværlig partner. Det er innovationsprojektet et godt eksempel på: Vi kan noget som kommune, Mentorbarn kan noget andet som organisation, og tilsammen kan det bidrage til løsningen på en udfordring, vi har kæmpet med længe,” siger Britt Jensen.

Den udvikling kan man også genkende i Mentorbarn: 

”Vi er vant til at samarbejde med ca. 25 af landets kommuner på en måde, hvor vi kommer med et færdigudviklet og velafprøvet koncept. Med projektet her går vi i stedet ind i et fælles udviklingsrum med Rødovre Kommune, hvor tingene ikke er defineret på forhånd. Det åbner op for en højere grad af forståelse for hinandens virkeligheder og forhåbentligt en løsning, som tager højde for de komplekse problemer, der kendetegner anbragtes unges overgang til voksenlivet,” siger Ditte Reedtz. 

De kommende måneder skal de to samarbejdsparterne med støtte fra Dansk Design Center lægge en detaljeret plan for projektet. Derpå går de konkrete aktiviteter i gang.


FAKTA

Bikubenfonden samarbejder med tre kommuner og tre NGOer om forskellige projekter med fokus på unge anbragtes overgang til voksenlivet. Ud over projektet med Rødovre Kommune og Mentorbarn er det Haderslev Kommune sammen med PLAY og Egedal Kommune sammen med Ungdommens Røde Kors. På Bikubenfondens hjemmeside er projekterne beskrevet nærmere.