Overskud i corona-år

28/04-2021

Set i lyset af pandemien kom Rødovre Kommune godt ud af 2020. Regnskabet viser et overskud på 23,2 mio.kr. Der er også lavet et grønt regnskab, som viser, at Rødovre Kommune er godt i gang med den grønne omstilling – siden 2014 har kommunen reduceret sin CO2-udledning med hele 44 procent.

På trods af pandemien kom Rødovre Kommune økonomisk godt ud af 2020 med et overskud på 23,2 mio.kr.

”Rødovre Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Rødovre er et meget attraktivt sted at bo, og mange flytter hertil. Det gælder ikke mindst børnefamilier. Vi er en kommune i stor udvikling, og det er meget tydeligt at se i regnskabet”, siger borgmester Britt Jensen.

Rødovre har som resten af hovedstadsområdet været hårdt ramt af corona og nedlukningen af samfundet.

”Mange rødovreborgere har mistet deres arbejde. Derfor har vi igangsat særlige indsatser med bl.a. ekstra jobformidling, opkvalificering, omskoling og hjælp fra dygtige jobformidlere. Alle gode kræfter skal sættes ind, så ledigheden ikke bider sig fast”, siger Britt Jensen.

Rødovre er en af de kommuner, der har iværksat flest tiltag for virksomhederne under krisen.

”2020 var et svært år for vores lokale erhvervsliv. Fra Rødovre Kommunes side har vi gjort alt, hvad vi kan, for at hjælpe. Vi har bl.a. ekstraordinært fremrykket en række store anlægsinvesteringer. Flere lokale virksomheder har vundet opgaverne, så det har skabt mere beskæftigelse lokalt”, siger Britt Jensen.

Rødovre Kommune har også udarbejdet et grønt regnskab. Her er der også flotte tal på bundlinjen. CO2-udledningen fra Rødovre Kommunes virksomhed er faldet med intet mindre end 5,3 procent fra 2019 til 2020. Siden 2014 har kommunen reduceret sin CO2-udledning med 44 procent.

”Det er et helt fantastisk resultat. Det viser, at det gør en kæmpe forskel, at man arbejder målrettet med den grønne omstilling. Vi skal selvfølgelig videre - Rødovre skal fortsætte med at være en grøn foregangskommune”, siger Britt Jensen.

Fakta om regnskabet for 2020

 • Rødovre Kommune igangsatte en lang række nye velfærdsinvesteringer i 2020. F.eks. er udvidelsen af Rødovre Skole påbegyndt, og der blev opsat pavilloner på Valhøj Skole til at huse de ekstra elever midlertidigt under udvidelsen og den store, kommende udbygning af skolen.
 • Børnehuset Kæret åbnede i starten af 2020, og Børneinstitutionen Søtorp er ved at blive udvidet – den forventes færdig i sommeren 2021.
 • I 2020 har Rødovre Kommune bl.a. haft ekstraordinære udgifter til rengøring og gode hygiejneforhold for borgerne. Der bliver bl.a. løbende installeret udendørs vaskestationer i skoler og dagtilbud.
 • Rødovre Kommune oplevede i 2020 en stor stigning i antallet af forsikrede ledige pga. corona.
 • På kernevelfærdsområderne som dagtilbud, skoler, plejehjem og hjemmeplejen har der været mindreudgifter på ca. 30 mio.kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af pengene bliver overført til 2021.
 • Regnskabet viser et samlet overskud på 23,2 mio.kr.

Fakta om det grønne regnskab

 • CO2-udledningen fra Rødovre Kommunes virksomhed er faldet med 5,3 procent fra 2019 til 2020. Rødovre Kommune er dermed langt foran den aftale, man har med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere med 2 procent årligt.
 • Rødovre Kommune har siden 2014 reduceret sin CO2-udledning med 44 procent.
 • I 2020 har Rødovre Kommune bl.a. skiftet traditionelle diesel-skraldebiler ud med nye skraldebiler, der kører på el. Det skete i forbindelse med hjemtagelsen, så Rødovre Kommune nu selv står for affaldsindsamlingen.
 • Rødovre Kommune udskifter løbende sine biler til el-biler, når det giver mening.
 • De 3 mio.kr., der i 2020 blev afsat til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger, er hovedsageligt investeret i udvidelse af den centrale styring af tekniske anlæg (CTS), udskiftning af belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og ventilationsanlæg.
 • Rødovre Kommune har sat langsigtede mål for klimaindsatsen med Rødovrestrategien og med deltagelsen i DK2020. Det betyder, at kommunen skal udarbejde en meget ambitiøs klimahandleplan med CO2-reduktion i 2030 på 70 procent og helt CO2-neutral i 2050.
 • Rødovre Kommune er også tilmeldt dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune.