Partnerskab skal styrke rekruttering og beskæftigelse

15/02-2023

Nyt uddannelsespartnerskab mellem Vestegnen HF & VUC og Rødovre Kommune har fokus på nogle af de store udfordringer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet – ikke mindst manglen på arbejdskraft på børne- og ældreområdet.

Rekruttering, inklusion, integration og beskæftigelse er dagsordener af stor betydning for både samfundet og den enkelte borger. Derfor opruster Vestegnen HF & VUC og Rødovre Kommune nu deres samarbejde i et uddannelsespartnerskab. Målet er at styrke mulighederne for at sætte effektive indsatser i gang på de forskellige områder.

”Manglen på medarbejdere på for eksempel ældreområdet illustrerer et stort behov for at styrke rekrutteringen til velfærdsuddannelserne. På samme måde er der potentialer i arbejdet med inklusion, integration og beskæftigelse. Her spiller både kommunerne og uddannelsesstederne en vigtig rolle, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen. Så jeg har stor tiltro til, at partnerskabet kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står med,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen.

Hun lægger vægt på, at partnerskabet er blevet til gennem mange timers dialog, og fremhæver den seriøsitet og det ambitionsniveau, hun har mødt fra Vestegnen HF & VUC på møderne.

Et centralt element i partnerskabet er, at indsatserne skal handle om borgernes behov og om mulighederne for at opfylde de politiske ønsker med fokus på, hvad der virker og på at skabe konkrete resultater.

”Uddannelse er en fantastisk løftestang for velfærdssamfundet. Samarbejdet mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner er derfor helt centralt for at sikre velfærden, og for at borgerne kan få nye muligheder gennem uddannelse. Samarbejdet mellem Vestegnen HF & VUC og Rødovre Kommune er i forvejen stærkt og virksomt. Med uddannelsespartnerskabet sætter vi ekstra fart på samarbejdet og åbner endnu flere muligheder for, at vores uddannelser har kvalitet, relevans og bidrager aktivt til Rødovre-borgernes velfærd”, siger Vestegnen HF & VUC’s direktør Tue Sanderhage.

Uddannelsespartnerskabet har fire overordnede indsatsområder:

  • Rekrutteringsindsatser: at styrke tilgang til professionsuddannelserne og SOSU-uddannelserne
  • Inklusionsindsatser: at sikre at borgere med særlige behov får adgang til uddannelse og kompetenceudvikling
  • Integrationsindsatser: at styrke mulighederne for at borgere der ikke er i beskæftigelse eller offentlig forsørgelse kommer i gang med uddannelse
  • Beskæftigelsesindsatser: at sikre at de ufaglærte, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet via styrkede basale færdigheder, kan opnå bæredygtig beskæftigelse.

Årlige afrapporteringer om de enkelte indsatser skal sikre videndeling, effektivitet og kvalitet i partnerskabet. Derudover vil borgmester og direktion for Rødovre Kommune sammen med topledelsen på Vestegnen HF & VUC en gang årligt gøre status for indsatserne.