Rammerne for 128 børn og 40 voksne i ny daginstitution tager form

06/03-2024

Rødovre Kommune har netop udpeget arkitekterne Christensen & Co som vinder i konkurrencen om at tegne en ny daginstitution. Dermed begynder de første konturer af institutionen på Horsevænget at vise sig.

”Vi har mange ønsker til den nye institution, som blandt andet handler om leg og bevægelse og om bæredygtighed. Samtidig er det vigtigt for os, at nye byggerier skabes i respekt for det historiske udtryk i byen, og det gælder også i området ved Horsevænget. Vinderforslaget rammer de ønsker, så jeg glæder mig til at følge arbejdet. Jeg er sikker på, at både børn og voksne bliver glade for det endelige resultat,” siger borgmester Britt Jensen.

Rødovre oplever i disse år en markant befolkningstilvækst. I 2023 var indbyggertallet på 42.500 borgere, mens det i 2030 ventes at nå over 48.000 borgere. Det er en positiv udvikling, men det stiller krav til at skabe gode rammer for de mange nye borgere.

”Vi har en dagtilbudsplan, som skal sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende pædagogiske ram-mer til alle børn, og institutionen på Horsevænget er en del af svaret. Vi har i dommerkomiteen desuden lagt vægt på bæredygtighed både i bygningsfysikken og ved tiltag, der kan understøtte en bæredygtig adfærd. Derfor er jeg glad for, at vi har fået et vinderforslag, som favner vores ønsker,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

De indkomne forslag er blevet bedømt af en dommerkomité med repræsentanter fra alle afdelinger og fag, som er en del af den nye bygning, og som alle har bidraget med deres faglighed. Rødovre Kommune går nu i gang med at arbejde videre på projektet i samarbejde med det vindende hold. Det bliver sendt i udbud i 2025, og det forventes at daginstitutionen åbner i 2027.

Når byggeriet står klart, skal det rumme 128 børn fordelt på 48 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn samt 40 voksne.

 

FAKTA OM DET NYE BYGGERI

På Horsevænget 9/ Rødovrevej 367 findes i dag bygninger som tidligere har været dagtilbud. Bygningerne ønskes delvist bevaret som en del af det nye dagtilbud. 

Rødovre Kommune ønsker, at det nye dagtilbud pædagogisk understøtter leg og bevægelse og bygningsmæssigt fremmer en grønnere generation ved at fokusere på bæredygtighed – både i bygningsfysikken såvel som ved tiltag, der kan understøtte en bæredygtig adfærd.

Der skal etableres 8 grupperum i hhv. eksisterende byggeri og en ny tilbygning på et samlet etageareal på max.1600m2 brutto fordelt over to etager.

Dagtilbuddet skal kunne rumme 40 voksne og 128 børn fordelt på 48 vuggestuebørn (4 grupper) og 80 børnehavebørn (4 grupper).