Rødovre er første kommune i indsats for skærpede regler for CO2-udledning i byggeriet

28/11-2023

En række organisationer inden for byggeri, erhvervsliv og klima er gået sammen om en opfordring til Folketinget om skærpede regler for CO2-udledning i nybyggeri. Den ekstraordinære alliance hedder Reduction Roadmap, og nu har Rødovre som den første kommune og offentlige bygherre tilsluttet sig opfordringen.

”Vi har travlt, hvis vi skal nå de klimamål, som er beskrevet i Paris-aftalen, og som er helt nødvendige. Vi vidste det godt i forvejen, og den seneste tids nyheder har kun sat alvoren endnu mere i relief. Hvis vi kan skrue ned for udledningen af CO2 i nybyggeri, vil det gøre en stor forskel, viser Reduction Roadmaps beregninger, og derfor synes vi, det er vigtigt at signalere bred opbakning til opfordringen,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Helt præcist lyder opfordringen til regeringen, at emissionskravet til nybyggeri skal ned på 5,8 kg CO2 pr. m2 om året. I dag er bygningsreglementets krav på 12 kg. En reduktion vil med andre ord medføre en mærkbar reduktion af byggeriets CO2-udslip, og derfor vækker beslutningen i Rødovre Kommune glæde og stolthed i samarbejdet.

”Det er i forvejen usædvanligt, at en hel branche selv beder om at blive reguleret, men omstillingen kræver det brede partnerskab på tværs af branchen. Med Rødovre Kommune har vi nu også de offentlige organisationer repræsenteret i samarbejdet, og det betyder rigtig meget,” siger Sinus Lynge, partner i EFFEKT Arkitekter, som er en af initiativtagerne til opfordringen.

”Ens rammer for alle vil skabe den nødvendige efterspørgsel og skabe en sund konkurrence om at komme først med de bedste løsninger. Det vil bringe Danmark foran i konkurrencen på det globale byggemarked. Løsningen er altså attraktiv for både klimaet og dansk økonomi, og det er det, vi fortæller politikerne på Christiansborg,” siger Mikkel Schlesinger, som er medinitiativtager og partner i arkitektfirmaet CEBRA.
Opfordringen har opbakning bredt i både byggebranchen og længere ud i erhvervslivet, herunder i Dansk Erhverv, BAT-kartellet, MT Højgaard og NCC, ligesom grønne organisationer som Rådet for Grøn Omstilling og CONCITO bakker op. Den samlede liste med mere end 350 aktører kan ses på Reduction Roadmaps hjemmeside.

Britt Jensen håber, at flere kommuner vil følge Rødovres eksempel, fordi kommunerne spiller en stor rolle på byggemarkedet. Det er vurderingen, at offentlig bygherrer står for op mod halvdelen af byggeriet i Danmark. Det gør kommunerne til en vigtig stemme i den del af klimadebatten.

”Alle landets kommuner er en del af DK2020, hvor vi forpligter os til at leve op til Parisaftalens krav om nuludledning af CO2 i 2050. Vi har med andre ord alle forpligtet os på klimakampen, og hvis vi kan gøre noget for at komme hurtigere i mål, er det en fordel for alle, ikke mindst når det endda kan give den danske byggebranche en konkurrencefordel globalt,” siger Britt Jensen.

FAKTA

Med Reduction Roadmap dokumenterer forskningsinstitutioner og aktører i byggebranchen i samarbejde, at hvis klimapåvirkningen fra nybyggeri kommer under 5,8 kg CO2 pr. m2 om året i 2025, kan dansk byggeri bidrage til opfyldelse af Paris-aftalen.

I dag lyder emissionskravet på 12 kg, men byggebranchen er allerede langt under 12 kg. Den foreslåede grænseværdi for bygningsreglementet i 2025 er lige nu 10,5 kg CO2E/m2/år, selvom en gennemsnitlig bygning udleder 9,5 kg – og der findes talrige eksempler på byggerier tæt på og under det foreslåede loft på 5,8. 

Effekt, Artelia og CEBRA har taget initiativ til Reduction Roadmap, som er finansieret af Realdania og Villum Fonden. Forskere fra Aalborg Universitet, DTU, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har bidraget med udarbejdelse af white-paper og data-validering.

Se mere på ReductionRoadmap.dk