Rødovre har fået en borgerrådgiver

29/11-2023

Borgerne i Rødovre har fået en uafhængig, borgerrettet rådgivningsinstans. Borgerrådgiveren er et gratis tilbud til både borgere og erhvervsdrivende, der har brug for hjælp til bedre at forstå eller komme videre med deres sag.

Den nye borgerrådgiver er ansat af Kommunalbestyrelsen med ønsket om at understøtte et positivt samspil mellem borgerne og forvaltningen og styrke kommunikation med borgerne i forbindelse med sagsbehandling og afgørelser.

Borgerrådgiveren vil i det arbejde også bidrage til kompetenceudvikling af kommunens medarbejderne ved konstruktivt at medvirke til læring og forbedringer i forvaltningen på baggrund af konkrete sager.

Uafhængig brobygger

Borgmester Britt Jensen håber, at borgerne med borgerrådgiverens hjælp vil opleve bedre sagsforløb.

“Rødovres nye borgerrådgiver skal være med til at bygge bro mellem vores borgere og os som kommune. Vi har i Kommunalbestyrelsen valgt at ansætte en borgerrådgiver i håbet om at give borgerne et sted at henvende sig og for at sikre den gode dialog mellem forvaltning og borger. Samtidig forventer vi, at borgerrådgiveren kan være med til, at vi som kommune kan blive endnu skarpere på vores sagsbehandling og kommunikation med borgerne,” siger Britt Jensen.

Rødovres nye borgerrådgiver Thea Hass kommer fra en stilling som borgerrådgiver i Guldborgsund Kommune, hvor hun som kommunens første borgerrådgiver har været med til at bygge funktionen op.

“Som borgerrådgiver er min vigtigste rolle at sikre, at borgere og andre, der har kontakt med Rødovre Kommune, har mulighed for at blive mødt og hørt i deres oplevelser med kommunen. Med afsæt i min juridiske baggrund kan jeg hjælpe med at oversætte og skabe forståelse for den ofte komplekse lovgivning, der ligger bag en sagsafgørelse,” siger Thea Hass.

Borgerrådgiverfunktionen refererer direkte til Kommunalbestyrelsen og er på den måde uafhængig af forvaltningen og borgmesteren.

 

FAKTA

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe dig med?

  • Styrke dialogen mellem dig og kommunen eller få hjælp til at få genskabt dialogen, hvis der er opstået konflikt i en sag, eller hvis sagsbehandlingen har varet urimeligt længe.
  • Hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • Information og rådgivning til, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage. Du kan også få hjælp til selve klagen, hvis du har brug for det.
  • Forberede dig til en samtale med kommunen og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen. 

Borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant, men er en uvildig part, der kan hjælpe dig med at forstå din sag bedre og bringe dig godt videre.

Hvad kan Borgerrådgiveren ikke behandle henvendelser om?

  • Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
  • De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • Ansættelsesforhold i kommunen.
  • Forhold som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke henvendelser, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet.

Du kan kontakte borgerrådgiveren på tlf. 30 76 79 00, hvor du også kan lægge besked, og så ringer borgerrådgiveren dig op hurtigst muligt. Borgerrådgiveren kan enten hjælpe dig telefonisk, eller du kan aftale et møde på rådhuset med borgerrådgiveren.