Rødovre indgår i samarbejde om opsætning af solceller

21/03-2024

Rødovre og 11 andre kommuner i hovedstadsområdet er gået sammen med HOFOR i et samarbejde, der skal undersøge mulighederne for at oprette et selskab, som kan etablere og drive vedvarende energiproduktion fra solceller.

Kommunerne ser et stort potentiale i at opsætte solceller på tagflader og bygninger for at producere grøn strøm. Det er egne bygninger som f.eks. plejehjem, kontorbygninger, idrætshaller og skoler, der skal huse solcellerne.

”Forskning viser, at energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor har det en betydning, hvis vi kan producere den energi grønt på taget af vores egne bygninger. Produktion af grøn energi på taget af kommunale bygninger vil kunne bringe os tættere på at nå i mål med at være CO2-neutrale i 2050, som vi har forpligtet os på i DK2020-samarbejdet og i vores egen klimahandlingsplan,” siger borgmester Britt Jensen.

Nye muligheder for solcelledrift

Udfordringen har tidligere været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, men nye regler gør det nu muligt for kommunerne at oprette ét fælles selskab til at håndtere solceller på egne tagarealer og bygninger.

Ideen er at danne sig fælles erfaringer med det nye selskab, og derfor er der dialog om at opstarte pilotprojekter, hvor der sættes solceller på kommunalt ejede bygninger, så man kan samle praktiske erfaringer, inden modellen bliver rullet ud i alle de involverede kommuner.

”I Rødovre gør vi, hvad vi kan for at sætte skub i den grønne omstilling lokalt. Derfor har vi meldt os ind i det samarbejde, der nu skal undersøge muligheden for at etablere et fælles selskab, der kan realisere vores ønske om at opsætte solceller på vores egne bygninger. Det er et vigtigt skridt i vores målrettede arbejde mod at være CO2-neutrale i 2050,” siger Britt Jensen.

Ambitionen er, at rammerne for selskabet vil være på plads senere i år, og at HOFOR med pilotprojekterne kan begynde at sætte de første solceller op senest i 2025.

De medvirkende kommuner har nu indledt et fælles samarbejde med HOFOR om at undersøge mulighederne for at oprette et selskab under HOFOR, som kan etablere og drive vedvarende energiproduktion fra solceller på kommunale og regionale tagarealer og bygninger.

Læs mere på HOFORs hjemmeside.