Rødovre udvalgt til samarbejde om anbragte unge

05/09-2022

Bikubenfonden har søsat et samarbejde, som skal finde nye løsninger på, at anbragte og tidligere anbragte unge ofte har en svær overgang til voksenlivet. Her skal Rødovre Kommune sammen med NGOer og andre kommuner finde nye veje til et godt voksenliv for de unge.

”Anbragte unge har i mange tilfælde allerede haft en svær start på livet, og overgangen til voksenlivet er ofte en ny svær udfordring for mange. Det er noget, vi og mange andre kommuner forsøger at løse, og der er ingen tvivl om, at vi kan spare de unge for mange vanskeligheder, hvis vi finder brugbare svar på problemerne. Derfor er jeg utrolig glad for Bikubenfondens initiativ,” siger Annie Arnoldsen Petersen, som er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Hun bakker fuldt op om Bikubenfondens beskrivelse af, at unge, der har været anbragt, ofte står helt alene, når de fylder 18 år, uden den hånd i ryggen, som de fleste andre unge har i overgangen til voksenlivet. Mange ender på kanten af samfundet uden job, uddannelse, bolig og netværk.

”Vi har i Rødovre gennem mange år arbejdet med udfordringerne i overgangen til voksenlivet for anbragte unge, og vi arbejder med mange perspektiver, ikke mindst de unges eget perspektiv. Alligevel er overgangen i mange tilfælde svær. Nu kommer vi med i en sammenhæng med stærke aktører, hvor vi har tid og ressourcer til at nytænke, og det har jeg store forventninger til. Vi kan alle bidrage med gode erfaringer, og vi får gode betingelser for at tænke nyt,” siger Annie Arnoldsen Petersen. 

I Bikubenfonden peger direktør med ansvar for socialområdet Sine Egede Eskesen på, at deltagerne er udvalgt for at skabe det bedst mulige grundlag for at nå resultater, som kommer til at gøre en mærkbar forskel i de unges liv.

”Vi tror på, at vi skaber størst impact for unge på kanten ved at samle og mobilisere et felt af aktører omkring fælles udfordringer. Netop det gør vi med innovationsprocessen. Vi er gået efter kommuner, som rykker på at gentænke deres egen praksis og er modige i forhold til at prøve nyt. Og efter civilsamfundsorganisationer, som ikke blot ønsker at ”sælge” og skalere det, de allerede har på hylderne, men oprigtigt brænder for at samskabe på tværs af sektorer – og tæt sammen med unge,” siger Sine Egede Eskesen.

LÆS MERE: Se pressemeddelelse på Bikubenfondens hjemmeside.

Innovationsprocessen er udviklet af Bikubenfonden i et partnerskab med De Anbragtes Vilkår. Procesaktiviteterne gennemføres i et samarbejde med Dansk Design Center, og ud over Rødovre Kommune deltager Børnehjælpsdagen, Egedal Kommune, Haderslev Kommune, Holbæk Kommune, Mentorbarn, Play, Ungdommens Røde Kors og Viborg Kommune i innovationsprocessen.

En række workshops i 2022 zoomer ind på konkrete udfordringer eller uforløste potentialer, og fra 2023 og frem igangsættes konkrete afprøvninger og videreudvikling af eksperimenterne. Bikubenfonden har afsat 15 mio. kr. til arbejdet.