Stor succes med lokal smitteopsporing

18/03-2021

Det lokale kendskab er med til at stoppe smittekæderne i Rødovre. Rødovre Kommune har nemlig sammensat sit eget team for at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med at opspore de borgere, der er smittede med COVID-19, og som styrelsen ikke har fået fat på. Det har været en stor succes – smitteopsporingsenheden har fået kontakt til mere end 9 ud af 10 af de smittede.

Et team med seks medarbejdere i Rødovre Kommune modtager hver morgen en liste med borgere, der er testet positive med COVID-19, og som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan få fat på. Det lokale team har fået kontakt til 63 ud af 68 smittede Rødovreborgere, svarende til mere end 9 ud af 10.

”Det er vigtigt, at vi får fat i de smittede, så vi kan hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det betyder meget i forhold til at få brudt de lokale smittekæder. Erfaringen fra vores smitteopsporing er, at langt de fleste borgere tager et stort ansvar og kontakter selv dem, de har været i kontakt med. Men der er også nogen, der er så syge, at de ikke selv kan overskue kontakt- og smitteopsporing, og dem hjælper vi”, siger borgmester Britt Jensen.

Som en del af smitteopsporingen tilbyder Rødovre Kommune gratis isolationsbolig til smittede, som ikke har mulighed for at holde afstand til andre i egen bolig. Rødovre Kommune følger også op og vejleder om isolation og lokale muligheder.

”For nogen er det lidt af et chok at blive smittet, og det kan være vanskeligt at holde sig isoleret i den tid, det kræver. Det er en stor fordel, at vi kan vejlede om de lokale muligheder - f.eks. om frivillige, der står klar til at hjælpe. Det tætte lokale netværk og vores stærke fællesskab er en stor fordel i den her tid – og der er ingen tvivl om, at det er med til at holde vores smittetal nede”, siger Britt Jensen.

Så snart kommunerne fik mulighed for at hjælpe med kontakt- og smitteopsporingen, meldte Rødovre Kommune sig på banen. Derfor har teamet været i gang siden den 2. februar. Det er sammensat af medarbejdere fra forskellige afdelinger og har derfor et rigtigt godt lokalkendskab.

”Det lokale kendskab er helt afgørende. Vi kender borgerne bedre og kan hurtigere komme i kontakt med dem end den centrale styrelse. Det er en fantastisk indsats, som vores team har lavet, og jeg er virkelig stolt af deres indsats”, siger Britt Jensen.

Fakta

  • Rødovre Kommunes smitteopsporingsenhed bistår Styrelsen for Patientsikkerhed med kontakt og smitteopsporing af smittede i Rødovre.
  • Enheden har fået kontakt til 63 ud af 68 smittede borgere i Rødovre, som styrelsen ikke har fået kontakt til inden for 24 timer.
  • Enheden bistår både med den første samtale med den smittede med vejledning om isolation og identifikation af nære kontakter samt med opfølgende isolationsopkald.