Stram økonomi i budgetforslag for 2023

08/08-2022

Krisen i verdensøkonomien rammer Rødovre ligesom alle andre, og det kan ses i det forslag til næste års budget i Rødovre Kommune, som forvaltningen har fremlagt. Det sætter kommunalbestyrelsen på hårdt arbejde, siger borgmester Britt Jensen. ”Man kan roligt sige, at udviklingen omkring os påvirker økonomien til det værre. Det stiller Kommunalbestyrelsen over for en hård opgave, når vi skal lægge næste års budget. Vi skal finde penge på en række områder for at få økonomien til at hænge sammen, og det skal vi løse på en måde, hvor borgerne mærker besparelserne så lidt som muligt. Jeg har især fokus på, at de svageste og mest udsatte borgere fortsat kan føle sig trygge og rolige, selv om situationen er svær,” siger Britt Jensen. De snævre rammer for næste års økonomi bunder i en negativ udvikling på en række områder, som er uden for kommunens indflydelse, både i verdensøkonomien og herhjemme. Det er en udvikling, som er slået igennem i form af prisstigninger på olie og benzin, dagligvarer, byggeriet og mange andre områder. Det har de fleste allerede mærket konsekvenserne af, og nu slår udviklingen også igennem i Rødovres økonomi. ”Økonomien i Rødovre er ikke anderledes end hverken almindelige husholdninger eller den globale økonomi. Krisen og de stigende priser gør alting dyrere. Samtidig vokser udgifterne på det specialiserede socialområde i Rødovre, præcis som vi ser det i kommunerne generelt. Og endelig er økonomiaftalen mellem staten og landets kommuner yderst stram. Det presser alt sammen økonomien,” siger Britt Jensen. Manglen på arbejdskraft på de store velfærdsområder, især børne- og ældreområdet, spiller også ind på næste års budget. ”Nogle af besparelserne kommer desværre af sig selv, fordi vi allerede nu kan se, at vi ikke kan skaffe alle de medarbejdere, der er brug for. Vi er tvunget til at skrue ned for serviceniveauet på nogle områder, og det skaber en ekstra udfordring i forhandlingerne, for vi skal i mål på en måde, som er rimelig for alle”, siger Britt Jensen.  Offentliggørelsen af budgetforslaget er startskuddet for forhandlingerne i Kommunalbestyrelsen om næste års budget. Forvaltningens forslag giver sammenlagt et budget i balance, og forhandlingerne den kommende 1½ måned har fokus på, om forslaget rammer rigtigt og især, om der er besparelser, som er for vidtrækkende. Det betyder også, at det er svært at finde rum for nye ønsker, pointerer borgmesteren. ”Som borgmester har jeg selv en lang række ønsker for, hvordan jeg gerne vil udvikle Rødovre, og jeg ved, at det samme gælder mine kollegaer i kommunalbestyrelsen. Desværre bliver det meget svært at klemme nyskabelser ind i budgettet. Tværtimod skal vi gøre alt for at finde besparelser, som er så lempelige som muligt, og som er til at leve med for alle,” siger Britt Jensen. Budgetforslaget fra forvaltningen kan læses her.