Træerne myldrer frem i Rødovre

02/06-2023

For nylig måtte en af de store hængepile ved Rådhuset i Rødovre lade livet, fordi der var gået råd i træet, som risikerede at vælte. Men faktisk planter Rødovre Kommune langt flere træer end der fældes.

De fleste i Rødovre kender Børnetræerne, de nye træer, som plantes for at markere nyfødte indbyggere i kommunen. Træet er et tilbud til nybagte forældre om at få et varigt og voksende minde om familieforøgelsen. Det tilbud har mere end 2.000 familier taget imod, og de mere end 2.000 nye træer gør børnetræerne til vigtigt bidrag i indsatsen for et grønnere Rødovre.

”Træerne er en dejlig måde at give familierne et varigt minde, som de kan besøge sammen med børnene, og samtidig er det en effektiv måde at sikre, at vi bliver ved med at plante nye træer. Det er vigtigt, fordi træerne betyder noget for optagelsen af CO2, støjen i byen og borgernes fysiske og mentale sundhed. De er også livsgrundlag for en stor del af Rødovres plante- og dyreliv og i det hele taget et stort bidrag i vores arbejde med biodiversitet,” siger borgmester Britt Jensen.

Faktisk er Børnetræerne blevet så stor en succes, at det er nødvendigt at tænke kreativt for at finde nye pladser til dem. Som noget nyt er der fx indledt et samarbejde med Grøndalslund Kirkegård om plantning af 50 træer på kirkegården, hvor træerne har medvirket til at genskabe en allé.

Derudover findes Børnetræerne spredt ud over hele Rødovre, fra Viemoseparken i nord til Storekær i syd. De findes bl.a. ved Volden, foran Rådhuset og en række andre steder. På et kort på Rødovre Kommunes hjemmeside kan forældre og andre interesserede se hvert enkelt træs placering.

Ud over Børnetræerne planter Rødovre Kommune hvert år et stort antal andre nye træer. For eksempel vil dem, der færdes langs Jyllingevej for tiden kunne se træer i såkaldte ”gummistøvler” – en pose, som sørger for fugt til rødderne. De står klar til at blive plantet i den nyanlagte midterrabat. 

De mange nye træer er et ud af en række forskellige elementer, som bidrager til øget biodiversitet. Rødovre Kommune fremmer biodiversitet med både mere natur i byrummet og på kommunens områder og gennem samarbejde med borgere, erhvervsliv og boligselskaber om de privatejede grønne områder, der udgør størstedelen af kommunen.

”Vi planter mange træer, også langt flere end vi fælder, selv om det til tider skaber mere opmærksomhed, når vi fælder et træ. Jeg synes også, at det er trist, når vi af mange forskellige årsager må fælde træer rundt omkring, men jeg glæder mig endnu mere over, at antallet af nye træer langt overgår det,” siger Kenneth Rasmussen, formand for Rødovre Kommunes Klima- og Naturudvalg.

Når Rødovre Kommune fælder træer, skyldes det hovedsagligt, at de er til fare for andre, for eksempel hvis der er råd i træet og dermed risiko for, at træet vælter, eller at større grene knækker af træet. Desuden kan det i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter være nødvendigt at fælde træer. I begge tilfælde er fældning den sidste løsning, som kun tages i brug, når alle andre muligheder er udtømt.