Udvikler fremtidens idræt sammen med klubber, foreninger og borgere

02/03-2023

Idrætten i Rødovre skal udvikles, så den fortsat lever op til de behov og ønsker, der er blandt klubber, foreninger og borgere. Derfor har DGI Storkøbenhavn udarbejdet en grundig analyse for Rødovre Kommune, og det arbejde bliver nu afsæt for en dialog med Rødovres borgere, især idrætslivet, om at udvikle fremtidens idræt i kommunen.

”Rødovre er et af de tættest befolkede områder i landet, og det sætter sine naturlige begrænsninger for vores muligheder, men rapporten kaster også lys over de muligheder, vi faktisk har for at udvikle bedre faciliteter til borgere og foreninger. Nu skal vi i gang med en proces, hvor vi får drøftet de muligheder grundigt, så vi også om 10, 20 og 30 år har et idrætsliv, som lever op til behovene og ønskerne i Rødovre,” siger borgmester Britt Jensen.

Rapporten peger på Espelunden, Rødovre Stadionhal samt Rødovrehallen som kraftcentre. Derudover fokuserer den på skolerne og andre byrum med såkaldte ”næridrætsanlæg”. Det er områder, som rummer en række muligheder for at understøtte både organisereret foreningsidræt og den idræt, som mange selv sætter i værk lokalt og på egen hånd rundt om i kommunen. Rapporten fokuserer også på fire centrale områder, som bør prioriteres i fremtidige facilitetsprojekter, nemlig børn, unge, piger og foreningsidrætten, hvor potentialet er særligt stort. 

Endelig udpeger DGI Storkøbenhavn ti potentialeområder, hvor der er muligheder for at udvikle og/eller opgradere de fysiske rum og rammer for idræt og bevægelse. Det er for eksempel omkring de lokale skoler, hvor kommende udbygnings- og renoveringsprojekter er en oplagt anledning til også at udvikle og fremtidssikre idrætsfaciliteterne i Rødovre Kommune. 

”DGI Storkøbenhavn har leveret et meget grundigt stykke arbejde om visioner og muligheder for at udvikle foreningsidrætten og idrætslivet i Rødovre. Deres oplæg spiller sammen med den udvikling, vi ser i Rødovre i disse år, og vi får et grundigt blik på både styrker, udfordringer og tendenser. Det giver en stærk viden at arbejde videre ud fra, og det gør vi nu sammen med både borgerne og især idrætslivet”, siger Lene Due, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

I første omgang bliver rapporten præsenteret på et møde den 30. marts for foreningslivet og andre interessenter i Rødovre, og derefter kommer den til at danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle idrætslivet over de kommende år. Her forventer borgmester Britt Jensen, at især tre spor kommer til at præge dialogen med idrætslivet og de idrætsinteresserede i Rødovre.

”Jeg er meget enig i anbefalingerne om at fokusere på de tre kraftcentre Espelunden, Rødovre Stadionhal og Rødovrehallen sammen med skolerne som næridrætsområder. Kombineret med puljen på 10x10 mio. kr., som er sat af til udvikling af idrætslivets faciliteter, har vi et stærkt afsæt for at udvikle idrætten i Rødovre. Det skal danne grundlag for grundige drøftelser med især vores foreninger og FIR, så vi kan finde de løsninger, som kommer flest muligt til gode,” siger Britt Jensen.


Rapporten kan læses her.