Fritidspas

Hvad er Fritidspasordningen

I Rødovre Kommune er Fritidspasordningen en ordning, hvor man kan få tilskud/betaling af kontingent, specialudstyr og/eller tilskud til stævner/lejr i forbindelse med aktiviteten.

Hvem er Fritidspasordningen for?

Fritidspasordningen er et tilbud til børn og unge, der ikke allerede er foreningsaktive og som skønnes at blive beriget af at indgå i et inkluderende fællesskab i deres fritid.

Det betyder:

  • fx. børn og unge, hvis forældres økonomi betyder, at de ikke kan deltage i et fritidstilbud.
  • fx. børn og unge, hvis forældre ikke kender og forstår værdien af at komme i et fællesskab.
  • fx. børn og unge, der har forskellige udfordringer, der gør, at de ikke tidligere har følt sig velkommen eller parat til at deltage i et fællesskab i fritiden.

Fritidspasordningen er således for børn og unge:

  • der ikke allerede er foreningsaktive
  • der allerede deltager i aktiviteter i en forening uden at betale kontingent

Hvordan kommer man med i Fritidspasordningen?

En primærperson eller en forening igangsætter efter aftale med forældrene et ansøgningsforløb for barnet/den unge omkring et fritidspas. Primærpersonen tager kontakt til foreningen og laver aftaler om de første møder i foreningen. Vejledning sker derfor i et samarbejde mellem barnet/den unge, primære personen, forældre/værge og foreningen. Når barnet/den unge har prøvet aktiviteten nogle gange og ønsker at fortsætte, søges det af foreningen, dvs. at foreningen står for ansøgningsprocessen.

Hvor længe gælder et fritidspas?

Der kan være stor forskel på sæsoner i hver forening og fritidspasset gives til én aktivitet i et år uagtet om aktiviteten er delt op i flere sæsoner.  Støtten kan være op til 2.000 kr. pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingentsatsen i den enkelte forening og højst et fritidspas pr. år pr. barn/ung. Koster fritidsaktiviteten mere end 2.000 kr. årligt, skal forældre/værge selv betale restbeløbet til foreningen. Får et barn/en ung betalt sit kontingent gennem Fritidspasordningen kan der inden for det år også søges om økonomisk hjælp til særligt udstyr og stævne/lejr, der er en del af aktiviteten.

Ny sæson for barn/ung der allerede er med i Fritidspasordningen

Børn og unge, der har fået betalt kontingent gennem Fritidspasordningen og gerne vil fortsætte i samme forening, kan nemt gensindstilles af foreningen til igen at få betalt kontingentet.

Det er foreningen, der genindstiller, med samtykke fra forælder, hvis barnet/den unge ikke er myndig.

Hvordan foregår betalingen for kontingent?

Når et barn eller en ung har valgt en aktivitet og forældrene ikke selv kan betale, sender foreningen en indstilling til Rødovre Kommune om at få betalt for kontingent og evt. udstyr og lejre/stævner. Indstillingen udfyldes af primære personen, sammen med forældrene og inkluderer også en samtykkeerklæring, der skal underskrives af forældrene. Indstillingspapirerne og samtykkeerklæringen sendes til den forening, som skal ansøge om fritidspasset.

Når Rødovre Kommune modtager anmodningen, behandles den og der sendes en godkendelse eller et afslag til foreningen og forældrene/værgen/den unge. Hvis ansøgningen godkendes betales kontingentet direkte til foreningen.

Hvilke foreninger er med i fritidspasordningen?

Alle folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Rødovre Kommune kan være med. 

Se listen over folkeoplysende foreninger her.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider