Høringssvar 2022

Høringssvar 2022

Fold alle ud

Høringssvar vedr. Ældre og værdighedspolitikken i Rødovre Kommune

25-2-2022

Seniorrådet har på sit møde den 24.2.2022 drøftet den af Social- og sundhedsudvalget fremsendte revideret Ældre - værdighedspolitik i Rødovre Kommune.

Det samlede Seniorråd udtrykte tilfredshed med den revideret Ældre - værdighedspolitik.

Seniorrådet udtrykte ønske om tydeliggørelse af tidligere rettelser og ændringer i fremtidigt materiale, for at effektivisere fremtidig sagsbehandling.

På Seniorrådet vegne

Ole Højstrøm
Formand

Høringssvar vedr. Tilsyn i hjemmeplejen i Rødovre Kommune

25-2-2022

Seniorrådet har på sit møde den 24.2.2022 drøftet den af Social - og sundhedsudvalget fremsendte rapport vedrørende tilsyn i hjemmeplejen.

Det samlede seniorråd udtrykker tilfredshed med den fremsendte rapport.

Seniorrådet bemærker dog, at der fortsat er udfordringer for personalet, med at have tid til at skrive i CURA.

På Seniorrådets vegne

Ole Højstrøm
Formand