Seniorrådet

SeniorRådet er et folkevalgt råd, der består af 9 medlemmer, valgt af borgerne i kommunen, der er fyldt 60 år, - inden valgdagen. Valgperioden er på 4 år.

Seniorrådet har til opgave at vejlede, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet. Rådet kan drøfte og udtale sig om generelle sager inden for ældreområdet, ligesom rådet kan stille forslag om nye aktiviteter eller foreslå ændringer af de nuværende forhold for ældre i Rødovre. Seniorrådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Klik her for at se mødedatoer, samt læse referater fra tidligere møder.

Seniorrådet i Rødovre har deres egen hjemmeside