Om Seniorrådet

Seniorrådet

Seniorrådet har til opgave at vejlede og rådgive kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunen om alle de forhold, der vedrører ældre.

Seniorrådet er ligeledes med til at udarbejde den information der skal gives til ældre i kommunen, og vi kan også fremkomne med forslag og tage initiativ til nyskabelser og ændringer af det bestående.

Seniorrådet består af 9 medlemmer, der vælges for 4 år af gangen.

Alle personer med bopæl i Rødovre Kommune og som er fyldt 60 år kan stemme og lade sig opstille til Seniorrådet.

Se adresse samt medlemmer for seniorrådet.