Råd og udvalg

Råd og udvalg

Udvalg i seniorrådet

Fold alle ud

Danske Ældreråd Region Hovedstaden

a. Danske Ældreråd Region Hovedstaden, repræsentanter

Merete Matz
Birgit Lindahl
Suppleant: Gorm Christiansen

Kultur- og aktivitetsudvalget

b. Kultur- og aktivitetsudvalget, medlemmer

Michael Folke Hellensberg
Vagn Kjærgaard
Jørgen Knudsen
Annette Pedersen
Jan Hylleborg

Folkeoplysningsudvalget

c. Folkeoplysningsudvalget, observatører

Vagn Kjærgaard
Jan Hylleborg (suppleant)

Omsorg og sundhedsudvalget

d. Omsorg og sundhedsudvalget, medlemmer

Ole Højstrøm
Merete Matz
Vagn Kjærgaard
Birgit Lindahl
Annette Pedersen

Bolig, Trafik, Miljø

e. Bolig, Trafik, Miljø inkl. Servicebusudvalget, medlemmer

Jørgen Knudsen
Michael Folke Hellensberg
Vagn Kjærgaard

Repræsentanter til Vestegnstræf

f. Repræsentanter til Vestegnstræf, deltagere

Merete Matz
Birgit Lindahl

Tilgængelighedsudvalg

g. Tilgængelighedsudvalg, TF, medlemmer

Vagn Kjærgaard
Jørgen Knudsen

Skovtursudvalget 2022

h. Skovtursudvalget 2022, Rødovre Kommunes årlige pensionistskovtur, medlemmer

Birgit Lindahl
Merete Matz
Jørgen Knudsen

Brugerpårørende råd

j. Brugerpårørende råd, observatører

Dorthe Mariehjem: Jan Hylleborg - Suppleant Jørgen Knudsen
Plejehjemmet Engskrænten: Vagn Kjærgaard - Suppleant Ole Højstrøm
Plejehjemmet Ørbygård: Ole Højstrøm - Suppleant Gorm Christiansen
Ældrecentret Broparken: Gorm Christensen - Suppleant Birgit Lindahl

Madpanelet

k. Madpanelet, ordinære medlemmer af bruger- og pårørenderåd

Jan Hylleborg
Vagn Kjærgaard
Ole Højstrøm
Gorm Christensen