Hvad er Seniorrådet?

Hvad er seniorrådet?

SeniorRådets (tidligere ældrerådet) arbejde er oprindelig startet helt tilbage i 1992, i dette første råd var der 19 medlemmer. Det var på det tidspunkt ikke lovpligtigt, med et ældreråd, det blev det først i 1997.

SeniorRådet er et folkevalgt råd, der består af 9 medlemmer, valgt af borgerne i kommunen, der er fyldt 60 år, - inden valgdagen. Valgperioden er på 4 år.

SeniorRådets vigtigste opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og udarbejde høringssvar. Kommunalbestyrelsen har pligt til at forelægge SeniorRådet politikker der vedrører ældreborgere til høring og udtalelse, men er ikke forpligtiget til at følge SeniorRådets indstillinger.

SeniorRådet kan selv tage initiativer og stille spørgsmål om de emner rådet mener, har betydning for kommunens seniorer. 

SeniorRådet har til opgave at komme med forslag og stille spørgsmål om emner der kan have betydning for kommunens ældre borgere.

SeniorRådet afholder 3 årlige møder med Social og Sundhedsudvalget og møder med andre udvalg efter behov. Ældre og handicapchefen deltager i SeniorRådets møder, hvor der informeres om ældreområdet.

SeniorRådet er med arrangør af Kommunens skovtur, og orientering for nye pensionister.

SeniorRådet deltager i møder med Ældreråd/Seniorråd fra kommuner  på Vestegnen, hvor der udveksles erfaringer.

SeniorRådet har 2 repræsentanter i Regionsældrerådet der bla, beskæftiger sig med hospitaler og andre regionale forhold.

Hvordan arbejder SeniorRådet?

SeniorRådet holder ca. 10 møder om året. Hvor der drøftes og behandles forskellige spørgsmål og svar.

Samt ny lovgivning.

SeniorRådet deltager i kurser og møder som vedrører de ældre. Rådet kommer gerne ud og fortæller om arbejdet og arrangere borgermøder efter behov.

SeniorRådet skriver indlæg til Rødovre Lokal Nyt.