Udsatterådet

Udsatterådet arbejder for at forbedre socialt udsatte borgeres vilkår i Rødovre. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og kommer med forslag til aktiviteter, der kan gøre en forskel for udsattes hverdag.

Udsatterådet

Fold alle ud

Udsatterådet for socialt udsatte borgere

I 2016 har Rødovre Kommune fået sit eget råd for socialt udsatte borgere.

Rødovre Udsatteråd

Rådet er oprettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe flere indsatser, der giver værdi for socialt udsatte borgere. Socialt udsatte defineres som personer, der har udfordringer som misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed eller hjemløshed. 

Formålet er at give socialt udsatte borgere en stemme. Udsatterådet vil derfor også have medlemmer, der selv har erfaring med det at være udsat. Med rådet får udsatte grupper mulighed for at rådgive om deres særlige udfordringer og udvikle idéer til forvaltningen og Kommunalbestyrelsen. Udsatterådet vil ikke behandle enkeltsager eller klagesager.

Udsatterådets første opgave bliver at komme med forslag til aktiviteter, der kan forbedre udsattes hverdag. Udsatterådet vil have fokus på dialog og samarbejde med de borgere, det hele handler om.

Medlemmer

Der er i alt 15 medlemmer i Udsatterådet. Udsatterådet skal i følge vedtægterne bestå af højst 10 medlemmer og fem suppleanter, og skal sammensættes, så det dækker områderne misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde, samt beskæftigelsesområdet. Der er borger-/brugerrepræsentanter i rådet (12 i alt) og et mindre antal medarbejderrepræsentanter (tre i alt). 

Social- og Sundhedsudvalget har den 6. december 2016 udpeget følgende medlemmer til Udsatterådet:

 • Lars Ahlstrand (formand)
 • Josephine Aagaard (medlem)
 • Jane Rønde Christensen (medlem, repræsentant fra Rødovre Kommune)
 • Tobias Tor Due (suppleant)
 • Kirsten Falster (medlem)
 • Bente Frederiksen (medlem)
 • Magnus Gybel (medlem)
 • Tommy Ladefoged (suppleant, repræsentant fra Rødovre Kommune)
 • Kevin Lund (medlem)
 • Jannie May-Britt Lund (medlem, repræsentant fra Rødovre Kommune) 
 • Susanne Mikkelsen (medlem)
 • Daniel Rasmussen (næstformand)
 • Claus Sigesmundsen (suppleant)
 • samt en repræsentant for foreningen Lænken

Kontakt

Du kan kontakte Udsatterådet via udsatteraadet@remove-this.rk.dk