Budget 2022: Øget velfærd og grøn omstilling

13/09-2021

Velfærden for blandt andre børn og ældre bliver mærkbart bedre, der bliver lagt en dæmper på trafikstøjen, og samtidig styrkes de grønne indsatser. Forbedringerne gennemføres uden nedskæringer, og det samler alle partier i kommunalbestyrelsen om aftalen om Rødovres budget for 2022.

”Budgettet for næste år afspejler i høj grad vores ansvar over for borgerne. Vi passer godt på dem, der har brug for det, både ældre, udsatte og andre med et særligt behov. Vi skaber rammer for, at alle kan leve et godt liv i Rødovre. Og vi passer på klimaet, så de generationer, der kommer efter os, får det lige så godt,” siger borgmester Britt Jensen om aftalen om næste års budget.

Hun peger på, at langsigtede investeringer og en ansvarlig økonomi er grundlaget for, at kommunen kan blive ved med at skabe forbedringer. Det betyder også, at budgetaftalen kan tage højde for det stigende indbyggertal. Tilbuddene i Rødovre bliver altså ikke forringet af, at der bliver flere, som har brug for dem.

Klasseloft på 24 elever og fremrykkede minimumsnormeringer

De positive forandringer slår igennem på en bred vifte af områder, ikke mindst hos børnene. Der indføres et klasseloft på 24 elever i folkeskolen over de kommende ti år, og minimumsnormeringer i daginstitutioner træder i kraft fra nytår i Rødovre Kommune. Det er to år før den frist, som et flertal i Folketinget har bestemt.

”Kvaliteten i vores daginstitutioner er en betydningsfuld brik i en god start på livet for alle børn. Derfor har det været vigtigt for mig, at vi har høje ambitioner, som slår igennem i børnenes hverdag. Det gør en forskel for børnene, at der er flere til at tage hånd om dem,” siger Britt Jensen.

Grønne tiltag præger budgettet

Kampen for klimaet, som er blevet styrket i Rødovre de seneste år, fortsætter i budgettet for 2022. Investeringer med grønne fingeraftryk findes på tværs af aftalen: En cykelstrategi over de næste ti år med en finansiering på 83 mio. kr. skal få flere op på cyklerne, 396 mio. kr. skal sikre, at størstedelen af Rødovre kommer på fjernvarmenettet, og puljen til energitiltag i kommunens egne bygninger fordobles.

”Vi kan og skal som kommune gøre en reel forskel for miljøet. Vi vil være en foregangskommune, og det kan ses. Med aftalen om næste års budget kommer Rødovre til at bevæge sig vigtige skridt i den rigtige retning, og hvis det står til mig, er det kun de første skridt ud af mange,” siger Britt Jensen.

Mærkbare forbedringer for ældre, udsatte og børn i folkeskolerne

Aftalen indeholder også en række forbedringer for ældre i hjemmeplejen med ekstra rengøring, i folkeskolen og i børnetandplejen, styrket indsats for corona-ledige, en ambitiøs idrætsplan til 100 mio. kr. og en markant indsats mod vejstøj, som mange borgere i kommunen er plaget af.

”Vi har mulighed for at sætte ind på mange af de områder, som gør en forskel i hverdagen for børn, ældre, arbejdsløse og mange andre i Rødovre. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, og jeg vil gerne kvittere for samarbejdet om aftalen i kommunalbestyrelsen. Den brede enighed skaber gode vilkår for at nå de bedst mulige resultater,” siger Britt Jensen.

Fokusområder i budgetaftalen

Styrket indsats for klimaet

Kampen for klimaet præger flere områder af budgetaftalen for 2022, hvor forbedringer for borgerne går hånd i hånd med forbedringer for miljøet:

 • Næsten 400 mio. kr. skal udbrede fjernvarme til næsten alle hjørner af kommunen.
 • En cykelstrategi til 83 mio. kr. skal få flere til at vælge cyklen som det foretrukne transportmiddel.
 • Øgede investeringer, som understøtter Rødovre Kommunes arbejde med DK2020-projektet, bidrager til at nå målet om at være klimaneutral i 2050.
 • Undersøgelse af muligheder for solceller på Tinderhøj skole, som både påvirker skolens elforbrug og kan bruges i undervisningen i den grønne profillinje
 • Flere energitiltag skal gøre kommunens egne bygninger mere grønne.

Rødovre vil være med i toppen af cykelbyer

Med budgetaftalen for 2022 placerer Rødovre sig i toppen blandt cykelbyer i Danmark. I forhold til størrelse og antal indbyggere er de 83 mio. kr., som er sat af til cykelstier de næste 10 år, på linje med København, som kalder sig verdens bedste cykelby. Sammen med en høj grad af inddragelse af Rødovres borgere skal det bane vejen for, at cyklen bliver det foretrukne transportmiddel for mange flere i Rødovre – det dæmper både trængsel, forurening og trafikstøj.

100 mio. kr. skal give nyt liv til idrætten

Idrætten og foreningslivet har stor betydning for et samfund som Rødovre. Over de næste ti år skal en plan til 100 mio. kr. bane vejen for, at klubber og foreninger i kommunen har de faciliteter, som de har brug for. I første omgang skal en omfattende analyse af behovet for renoveringer og udbygninger skabe et overblik over, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst muligt.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner to år før tid

Rødovre Kommune er allerede foran den plan for minimumsnormeringer i daginstitutioner, som er vedtaget i Folketinget. Med en ekstra investering kommer der endnu mere fart i arbejdet med flere medarbejdere til børnene i institutionerne, så Rødovre allerede fra nytår lever op til minimumsnormeringerne. Det er to år før den frist, som er sat af Folketinget.

Rengøring tre gange om måneden til borgere i hjemmeplejen

Borgere i hjemmeplejen vil få tilbudt en ekstra rengøring hver måned. De kan frit vælge, om den ekstra uge placeres i en uge, hvor de ikke får rengøring i forvejen, eller om den placeres sammen med en eksisterende rengøring.

Intensiveret kamp mod vejstøj

Regeringen har sat en plan i gang, som reducerer den vejstøj, som borgere i Rødovre oplever fra Motorring 3. Med budgetaftalen sætter Rødovre Kommune også ind over for støjproblemer, hvor der over de næste ti år bliver lagt støjsvag asfalt på de kommunale gennemskærende veje. Investeringen på 75 mio. kr. vil være med til at sænke trafikstøjen i Rødovre markant.

Fakta om budgettet – udvalgte investeringer

Budgetaftalen for 2022 i Rødovre Kommune bygger på en langsigtet plan, hvor der for første gang er lagt en tiårig investeringsplan. Det betyder, at budgettet tager højde for den udvikling, som Rødovre ser ind i på en række områder, og for borgerne betyder det, at de fortsat vil opleve forbedringer i den service og den kvalitet, de oplever på en række områder.

Styrket velfærd og livskvalitet

 • Fremrykning af minimumsnormeringer i daginstitutioner til 1. januar 2022 (4,7 mio. kr. i 2022).
 • Antallet af ældre stiger, og for at fastholde det nuværende serviceniveau, tilføres området midler (13,1 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Styrket indsats for ledige, som har mistet deres arbejde pga. Corona-pandemien (1,1 mio. kr.).
 • Intensiveret støjbekæmpelse med støjsvag asfalt på de gennemskærende veje. Indsatsen kommer oven i regeringens indsats mod vejstøj fra Motorring 3 (75 mio. kr. over ti år).
 • Undersøgelse om selvmordstruede i Rødovre i samarbejde med Udsatterådet med henblik på forebyggende indsatser (100.000 kr.)
 • Nedbringelse af ventelister til tandregulering (4,2 mio. kr. i perioden 2022-2024).
 • Styrket indsats for sundhed og trivsel i folkeskolen (2,6 mio. kr. i 2022 og fremefter).
 • Ekstra rengøring til ældre i hjemmeplejen. Der vil fremadrettet være mulighed for rengøring 3 gange på 4 uger (3,4 mio.kr).
 • Sikring af gode tilbud og indsatser til børn og familier som er udsatte (7,3 mio. kr.).

Et grønnere Rødovre

 • Cykelstrategi med afsæt i dialog med Rødovres borgere og med betydning for trængsel, forurening, trafikstøj og sundhed (83 mio. kr. over ti år).
 • Udbygning af fjernvarmen i store dele af Rødovre (396 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Fordobling af investeringer i energitiltag i kommunale bygninger (24 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Biodiversitet i parkerne (1 mio. kr.).

Bedre fysiske rammer

 • Renovering og udbygning af idrætsfaciliteter (100 mio. kr. over ti år).
 • Renovering af indre boligveje og fortov (79 mio. kr. til og med 2028).
 • Energirenovering af Dagcenter Ørbygård (13,5 mio. kr. i 2022-2023).
 • Alene i 2022 er der sat omkring 100 mio. kr. af til udbygning mv. af skoler og daginstitutioner, herunder:
  • Øget bygningsvedligeholdelse i fx skoler og dagtilbud (i alt 85 mio. i årene 2022-2025).
  • Modernisering og udvidelse af Valhøj Skole og idrætshal (i alt 105 mio. kr. i årene 2022-2024).