Ny beskæftigelsespolitik skabes sammen med borgere og virksomheder

08/01-2021

Rødovre Kommune skal have en ny beskæftigelsespolitik, som bygger på stærke indsatser for borgere og virksomheder. Et helt centralt element i processen, der skal lede frem til Rødovres nye beskæftigelsespolitik, er inddragelse af både borgere, virksomheder og samarbejdspartere.

”Hvis vi skal skabe en beskæftigelsespolitik, der rammer plet – og det skal vi – så er det helt essentielt, at vi inddrager de mennesker og virksomheder, der bliver berørt af den. Derfor har vi igangsat en proces, der både inddrager borgere, virksomheder, politikere, relevante råd og medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen samt arbejdsmarkedets parter. På den måde får vi belyst indsatsen fra alle vinkler og skabt en politik, som vi kan stå sammen om i Rødovre,” siger formand for Beskæftigelsesudvalget Michel Berg.

Målet med en ny beskæftigelsespolitik er desuden at favne de tværgående problemstillinger, som har relation til eller direkte påvirker beskæftigelsesindsatsen. Det kan blandt andet være at modvirke negativ social arv eller at forbedre borgerens fysiske eller psykiske sundhedstilstand.

”Beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for mange borgere i Rødovre og for deres muligheder for at deltage i samfundslivet og for deres selvforsørgelse. Jeg oplever, at vi i dag har en god dialog med borgere og virksomheder. Jeg håber, at vi gennem udviklingen af en ny politik sammen får sat fokus på, hvor vi kan gøre det endnu bedre” fortæller Michel Berg.

Beskæftigelsespolitikken skal desuden knytte an til Rødovrestrategien 2020, der er en overordnet strategi for bæredygtig udvikling i Rødovre samt realiseringen af FN’s verdensmål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden.

Proces for udarbejdelse af Rødovres nye beskæftigelsespolitik

Oktober - januar: Social- og Sundhedsforvaltningen gennemfører interviews med borgere og virksomheder.

Januar - februar 2021: Formulering af beskæftigelsespolitik

Marts 2021: Udkast til beskæftigelsespolitik forelægges Beskæftigelsesudvalget med forslag om indbydelse til høringsmøde.

April 2021: Udkast til beskæftigelsespolitik drøftes på et høringsmøde.

Maj - juni 2021: Endelig politisk godkendelse af Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik.

Fakta:

  • 5-6.000 borgere har hvert år deres gang i Jobcentret.
  • Nogle borgere har kortere ledigheds- og sygeperioder, hvor Jobcentret og forsørgelsesydelser er det umiddelbare sociale sikkerhedsnet for borgeren.
  • Andre har brug for beskæftigelsesindsatser og forsørgelsesydelser i længere perioder.
  • Flere borgere har desuden andre udfordringer end ledighed, hvor beskæftigelsesindsatsen koordineres med indsatser i social- og sundhedssystemet.
  • En mindre andel har langvarigt brug for beskæftigelsesindsatser på grund af handicap og kronisk sygdom mv.