Topmøde og trivsels-år skal skabe varige forandringer for børn og unge

12/05-2023

Mistrivslen blandt børn og unge kræver en særlig indsats. Derfor samler Rødovre Kommune de stærkeste kræfter på området til et topmøde, som bliver startskuddet på et år med fokus på at finde nye veje til varige forandringer. Ambitionen er at gøre en forskel, som andre kommuner også kan bruge i deres indsats for bedre trivsel.

”Vi skal være modige i det arbejde, der ligger foran os. Ingen er endnu lykkedes med at finde gode, fundamentale løsninger, der knækker kurven og finder nye veje for trivslen for alle børn og unge. Den ambition ønsker Rødovre Kommune at tage på sig,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Hun har sat et arbejde i gang, som skydes i gang efter sommerferien med et topmøde og derefter et år, hvor der er forstærket fokus på at bringe viden og erfaringer fra konferencen i spil på tværs af alle områder i Rødovre Kommune.

Baggrunden for den forstærkede indsats er velkendt. Mange børn og unge i hele landet er ramt på trivslen, især efter coronaperioden, og årsagerne er mange og komplekse. Derfor ser Britt Jensen også et stærkt behov for at samle de kræfter og den viden, der er på området.

”Topmødet bliver et startskud, hvor vi bruger al den viden, vi kan trække på, så vi får et stærkt afsæt. Vi vil gå ind i arbejdet uden fordomme og lytte til eksperter, fagfolk og ikke mindst de børn og unge, som det hele handler om. Og vi vil bruge de kræfter, som er nødvendige i tiden efter for at nå frem til løsninger, som kan skabe de forandringer, der er brug for,” siger hun.

Deltagerne til topmødet bliver lokale og nationale politikere, eksperter, frivillige, foreningsliv, medarbejdere fra social- og sundheds, beskæftigelses-, skole-, dagtilbuds- samt kultur- og fritidsområdet, børn og unge, ledere og forældre. Kort sagt alle dem, der er i berøring med området og med særlig vægt på børnene og de unge selv.

Konklusionerne fra topmødet skal i det følgende år gøres til virkelighed i hverdagen på institutioner, skoler, i fritidslivet og hvor børn og unge ellers færdes. I sidste ende skal arbejdet munde ud i en helhedsplan, som bliver ledestjernen for de kommende års indsatser for trivsel.

”Trivselsproblemerne blandt børn og unge i Rødovre er ikke anderledes end det, vi ser i resten af landet, og jeg tror, børn og unge i hele landet kan få glæde af det arbejde, vi sætter i gang. Derfor vil jeg også allerede nu invitere både politikere og fagfolk fra andre kommuner med ind i vores arbejde, først og fremmest ved at deltage i topmødet, siger Britt Jensen. 

Datoen og programmet for topmødet er stadig i støbeskeen. Topmødet afholdes i slutningen af august eller begyndelsen af september med oplægsholdere, workshop-forløb og både danske og internationale bidrag.