Trods udfordringer kom Rødovre godt gennem 2022

03/05-2023

Rødovre Kommunes regnskab for 2022 afspejler, at kommunen, omstændighederne taget i betragtning, på mange måder er kommet godt gennem udfordringerne. Især krigen i Ukraine og den efterfølgende krise satte dybe spor.

Regnskabet for 2022 er præget af de seneste års kriser, som har sat sine spor i form af stor økonomisk usikkerhed, høj inflation, samt færre indtægter og flere udgifter i kommunen. Derfor takkede borgmester Britt Jensen både borgere, medarbejdere og politikere for den ekstraordinære indsats i det forgangne år, da Kommunalbestyrelsen denne uge behandlede regnskabet for 2022. 

”Omstændighederne taget i betragtning har vi klaret det godt – og det er der mange, der med rette kan være stolte af. Der er mange borgere i Rødovre, som har leveret en ekstraordinær indsats. Det gælder også vores medarbejdere i kommunen. Og jeg synes faktisk også, det er på sin plads at takke Kommunalbestyrelsen for stort politisk arbejde med at finde gode løsninger i en hård tid,” sagde borgmester Britt Jensen. 

Mange nye tiltag 

Krisen til trods var rammerne for Rødovres økonomi i 2022 gode, da de blev fastlagt. Det betød, at kommunen kunne sætte mange nye tiltag i gang i 2022 som fortsat udbygning af fjernvarme, anlæggelse af en cykelsti på Randrupvej, energirenovering i flere kommunale bygninger samt anlægsarbejder med udvidelse og renovering af Valhøj Skole samt daginstitutionerne Skibet og Kompasset.

”Vi fik indført vores klasseloft på 24 elever i skolerne. Vi fremrykkede minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Vi satte gang i vores tiårige investeringsplan for idrætslivet. Vi satte gang i mange grønne tiltag – herunder vores cykelstrategi. Vi godkendte både en ny kommuneplan og vi udviklede og godkendte den mest ambitiøse klimahandleplan i Rødovre nogensinde – og alene i 2022 har vi sparet 26% på kommunens CO2-udledning,” fortalte Britt Jensen. 

Fortrøstningsfuld trods store udfordringer 

Som i mange andre kommuner var de to helt store udfordringer i regnskab 2022 den store stigning i serviceudgifterne samt manglen på arbejdskraft. På serviceudgifterne endte Rødovre Kommune 42. mio. kr. over budget, hvilket særligt skyldes merudgifter på Børne- og Skoleudvalgets område samt Social- og Sundhedsudvalgets område.

Merudgifterne på Børne- og Skoleudvalgets område er blandt andet forårsaget af oprettelse af modtagerklasser til ukrainske flygtningebørn og en uforudset stor stigning i antallet af elever på privatskoler, mens det på Social- og Sundhedsudvalgets område blandt andet er stigende vikarudgifter på ældreområdet samt forebyggende foranstaltninger til børn og unge med særlige behov, der er årsagen bag merudgifterne. 

Til trods for at disse tendenser fortsætter og først for alvor rammer kommunernes økonomi nu, er borgmesteren fortrøstningsfuld. 

”Jeg er fortrøstningsfuld over for vores evne til at håndtere de udfordringer, vi oplever nu. Krisen begynder for alvor at gøre ondt i økonomien nu. Det er et vilkår, vi ikke kan komme uden om, når vi skal lægge budgettet for næste år. Der er ingen lette løsninger, når vi er tvunget til at finde meget store beløb i vores budgetter. Men erfaringerne fra 2022 viser, at når vi finder løsningerne sammen, kan vi overkomme meget,” sagde Britt Jensen. 

FAKTA

Sagen om regnskabet for 2022 kan læses som sag nr. 80 på dagsordenen for mødet i Kommunalbestyrelsen.