Klimaliv

Klimaliv er et projekt, der er igangsat på tværs af de borgerrettede indsatser i klimahandlingsplanen. Fokus er på energirenovering, biodiversitet og forbrug. Projektets formål er at understøtte borgere i at inspirere hinanden og danne klimafællesskaber. Klimaliv har fokus på synergi med eksisterende grønne initiativer.

Nedenfor er listet kommende arrangementer i regi af klimaliv. Listen bliver løbende opdateret.

13. juni: Åbent-hus Klima-café, Islev Bibliotek og Medborgerhus i tidsrummet kl. 16:00 – 18:00 
Til klima-caféen vil vi gerne drøfte, hvordan kommunen kan støtte borgerdrevne initiativer til fremme af den grønne omstilling. Hvis du har idéer til nye fællesskaber eller forslag til, hvordan kommunen kan understøtte eksisterende initiativer, er vi meget interesserede i at høre fra dig. Da det er et ”åbent-hus arrangement”, vil der ikke være et fast program eller tilmeldingsmodul. Det er meningen, at man kan komme og idéudvikle med kommunen og andre interesserede borgere i det nævnte tidsrum. Alle er velkomne. 

Arrangement om energirenovering og energirenoveringspuljen (dato og nærmere information kommer senere)
Arrangementet er målrettet boligejere, hvis hus enten har et energimærke D, E, F eller G eller er bygget før 1980 og som ikke har et energimærke. Formålet med arrangementet er dels, at Informere boligejere, som er målrettet tilbuddet, at de gennem Rødovre Kommune snart kan ansøge om at få en energivejleder på besøg, såfremt man har ønske om at energirenovere. Målgruppen er bestemt ud fra potentialet for at få størst mulig CO2-reduktion. Derudover, vil SparEnergi holde et oplæg om energirenovering og Energistyrelsens tilskudspulje, hvor der efterfølgende er afsat tid til spørgsmål. Andre borgere er også velkomne til at deltage. Arrangementet afholdes som led i implementeringen af indsats 5+6 i DK2020-Klimahandlingsplanen, som handler om at få flere energivenlige boliger i kommunen. På mødet vil forvaltningen informere om, hvem og hvordan man kan ansøge om at få en energivejleder på besøg, og hvornår der åbnes op for at ansøge. Målgruppen vil modtage invitation via e-Boks.

August: Arrangement om klimaaftryk (dato og nærmere information kommer senere)

21. september: Klimaliv-arrangement på Rødovregård (Nærmere information kommer senere)

Grøn Pris
Vidste du at Rødovre Kommune uddeler en Grøn Pris. Du kan læse mere om Grøn pris og nominere en kandidat her.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider